Wydawnictwo

 

Witamy na stronach internetowych wydawnictwa
Instytutu Psychiatrii i Neurologii.

Zapraszamy do zakupów w sklepie internetowym.

 

Publikujemy książki z dziedzin: psychiatria, neurologia, uzależnienia i zdrowie psychiczne. Ułatwiamy dostęp do wiedzy, pomagamy w kształceniu i dokształcaniu pracowników służby zdrowia, popularyzujemy osiągnięcia nauki i promujemy postawy prozdrowotne.

Wydajemy trzy czasopisma naukowe: "Postępy Psychiatrii i Neurologii", "Farmakoterapia w Psychiatrii i Neurologii", "Alkoholizm i Narkomania".

Dystrybuujemy materiały do realizacji programów profilaktycznych: Program Domowych Detektywów „Jaś i Małgosia na tropie" oraz Program Fantastyczne Możliwości.

 

IPiN znajduje się na ministerialnej liście wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe (poziom I, 80 punktów).

 


 

Zagłada osób chorych psychicznie: http://www.przerwane-milczenie.pl/

Urazy rdzenia kręgowego. Powikłania i postępowanie rehabilitacyjne

"Urazy rdzenia kręgowego. Powikłania i postępowanie rehabilitacyjne" dostępne są już w naszej księgarni. 

więcej

Zapowiedzi wydawnicze: Psychoedukacja

Niebawem ukaże się Psychoedukacja. Co trzeba wiedzieć o chorobie psychicznej, pod redakcją Marka Jaremy i Adama Wichniaka - książka ułatwiająca zrozumienie, czym jest choroba psychiczna, i pomocna w radzeniu sobie z chorobą. Książka skierowana przede wszystkim do pacjentów i ich rodzin.  

więcej

"Terapia neuropsychologiczna dorosłych chorych z uszkodzeniem mózgu" pod redakcją Joanny Seniów

W kwietniu 2019 r. ukazała się książka pod redakcją Joanny Seniów pt. "Terapia neuropsychologiczna dorosłych chorych z uszkodzeniem mózgu".

więcej

"Zagadnienia psychiatrii sądowej" Danuty Hajdukiewicz

Ukazała się książka Danuty Hajdukiewicz pt. Zagadnienia psychiatrii sądowej, część I. Podstawy prawne i medyczne.

więcej

Beata Tarnacka, Justyna Frasuńska

Książka w kompleksowy sposób ujmuje problematykę urazów rdzenia kręgowego. Ma charakter mulidyscyplinarny. Obejmuje patogenezę, diagnostykę, rokowanie, leczenie i rehabilitację chorych z urazem rdzenia kręgowego z uwzględnieniem przyszłościowych metod leczenia. Pozycja niezbędna dla wszystkich osób, które – w szerokim sensie – zajmują się urazami rdzenia kręgowego.

Joanna Seniów

Całościowo opracowane, bogate źródło wiedzy o rehabilitacji neuropsychologicznej dla specjalistów wielu dziedzin – medycyny, psychologii, pedagogiki czy językoznawstwa – którzy w swojej pracy zajmują się osobami po uszkodzeniach mózgu.

Cena: 59,85 zł

więcej

Cena: 68,00 zł

więcej

Danuta Hajdukiewicz

Pierwszy tom podręcznika do psychiatrii sądowej autorstwa wybitnej specjalistki w tej dziedzinie – dr Danuty Hajdukiewicz. Omawia podstawowe zagadnienia orzecznicze w oparciu o aktualny stan prawny: opiniowanie w sprawach karnych i cywilnych, Ustawę o ochronie zdrowia psychicznego, zasady pracy biegłych, unormowania dotyczące wykonywania zawodu lekarza i rolę lekarza sądowego. Tom uzupełnia kompendium psychopatologiczne. Podstawowa pozycja dla wszystkich lekarzy, psychologów i prawników zajmujących się tą problematyką. 

Barbara Remberk

Książka próbuje odpowiedzieć na pytanie, czym jest doświadczenie psychotyczne w okresie adolescencji. Opiera się na badaniach przeprowadzonych w Instytucie Psychiatrii i Neurologii z udziałem pacjentów hospitalizowanych w Klinice Psychiatrii Dzieci i Młodzieży.

Cena: 45,00 zł

więcej

Cena: 35,00 zł

więcej

Krzysztof Ostaszewski

Książka została napisana z myślą o ludziach, którzy profesjonalnie zajmują się profilaktyką zachowań ryzykownych młodzieży: zarówno badaczach tej problematyki, jak również liderach i animatorach działań profilaktycznych, którzy poszukują wiedzy na temat zachowań ryzykownych młodzieży oraz mechanizmów chroniących.

 

Nakład wyczerpany

Maciej Krawczyk

Monografia poświęcona zagadnieniu możliwości odzyskania chodu przez osoby, które przeszły udar mózgu. Książka przeznaczona jest głównie dla lekarzy neurologów, fizjoterapeutów i studentów oraz wszystkich specjalistów zainteresowanych leczeniem – w tym fizjoterapią – chorych z niedowładem połowiczym.

 

Nakład wyczerpany

Cena: 38,00 zł

więcej

Cena: 33,00 zł

więcej

Graham Thornicroft, Michele Tansella

Książka usiłuje  odpowiedzieć na pytanie, jak poprzez poprawę funkcjonowania opieki zdrowotnej można uzyskać lepsze wyniki w leczeniu ludzi cierpiących na choroby psychiczne.

Tadeusz Mendel

W pracy przedstawiono wyniki prowadzonych od 11 lat badań kliniczno-radiologiczno-neuropatologicznych u chorych z samoistnymi krwotokami śródmózgowymi w przebiegu mózgowej angiopatii amyloidowej. To pierwsza w Polsce całościowa monografia tego zagadnienia. Pracę ilustruje bogaty materiał zdjęciowy, który ukazuje wszystkie rodzaje naczyń mózgowych zajętych przez ß-amyloid.

więcej

Cena: 35,00 zł

więcej

Zapisz się na newsletter
Opublikuj w IPIN

Jeśli masz pomysł na wydanie ciekawej pozycji z dziedzin: psychiatria, neurologia, zdrowie psychiczne, uzależnienia, skontaktuj się z nami!

dowiedz się więcej...