Wydawnictwo

 

Witamy na stronach internetowych wydawnictwa
Instytutu Psychiatrii i Neurologii.

Zapraszamy do zakupów w sklepie internetowym.

 

Publikujemy książki z dziedzin: psychiatria, neurologia, uzależnienia i zdrowie psychiczne. Ułatwiamy dostęp do wiedzy, pomagamy w kształceniu i dokształcaniu pracowników służby zdrowia, popularyzujemy osiągnięcia nauki i promujemy postawy prozdrowotne.

Wydajemy trzy czasopisma naukowe: "Postępy Psychiatrii i Neurologii", "Farmakoterapia w Psychiatrii i Neurologii", "Alkoholizm i Narkomania".

Dystrybuujemy materiały do realizacji programów profilaktycznych: Program Domowych Detektywów „Jaś i Małgosia na tropie" oraz Program Fantastyczne Możliwości.

 

IPiN znajduje się na ministerialnej liście wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe (poziom I, 80 punktów).

 


 

Zagłada osób chorych psychicznie: http://www.przerwane-milczenie.pl/

Zapowiedzi wydawnicze: Psychoedukacja

Niebawem ukaże się Psychoedukacja. Co trzeba wiedzieć o chorobie psychicznej, pod redakcją Marka Jaremy i Adama Wichniaka - książka ułatwiająca zrozumienie, czym jest choroba psychiczna, i pomocna w radzeniu sobie z chorobą. Książka skierowana przede wszystkim do pacjentów i ich rodzin.  

więcej

Zapowiedzi wydawnicze: Urazy rdzenia kręgowego

Latem 2021 ukażą się Urazy rdzenia kręgowego. Powikłania i postępowanie rehabilitacyjne Beaty Tarnackiej i Justyny Frasuńskiej - niezwykle przydatne kompleksowe opracowanie zagadnienia.

więcej

"Terapia neuropsychologiczna dorosłych chorych z uszkodzeniem mózgu" pod redakcją Joanny Seniów

W kwietniu 2019 r. ukazała się książka pod redakcją Joanny Seniów pt. "Terapia neuropsychologiczna dorosłych chorych z uszkodzeniem mózgu".

więcej

"Zagadnienia psychiatrii sądowej" Danuty Hajdukiewicz

Ukazała się książka Danuty Hajdukiewicz pt. Zagadnienia psychiatrii sądowej, część I. Podstawy prawne i medyczne.

więcej

Joanna Seniów

Całościowo opracowane, bogate źródło wiedzy o rehabilitacji neuropsychologicznej dla specjalistów wielu dziedzin – medycyny, psychologii, pedagogiki czy językoznawstwa – którzy w swojej pracy zajmują się osobami po uszkodzeniach mózgu.

Danuta Hajdukiewicz

Pierwszy tom podręcznika do psychiatrii sądowej autorstwa wybitnej specjalistki w tej dziedzinie – dr Danuty Hajdukiewicz. Omawia podstawowe zagadnienia orzecznicze w oparciu o aktualny stan prawny: opiniowanie w sprawach karnych i cywilnych, Ustawę o ochronie zdrowia psychicznego, zasady pracy biegłych, unormowania dotyczące wykonywania zawodu lekarza i rolę lekarza sądowego. Tom uzupełnia kompendium psychopatologiczne. Podstawowa pozycja dla wszystkich lekarzy, psychologów i prawników zajmujących się tą problematyką. 

Cena: 68,00 zł

więcej

Cena: 45,00 zł

więcej

Barbara Remberk

Książka próbuje odpowiedzieć na pytanie, czym jest doświadczenie psychotyczne w okresie adolescencji. Opiera się na badaniach przeprowadzonych w Instytucie Psychiatrii i Neurologii z udziałem pacjentów hospitalizowanych w Klinice Psychiatrii Dzieci i Młodzieży.

Krzysztof Ostaszewski

Książka została napisana z myślą o ludziach, którzy profesjonalnie zajmują się profilaktyką zachowań ryzykownych młodzieży: zarówno badaczach tej problematyki, jak również liderach i animatorach działań profilaktycznych, którzy poszukują wiedzy na temat zachowań ryzykownych młodzieży oraz mechanizmów chroniących.

 

Nakład wyczerpany

Cena: 35,00 zł

więcej

Cena: 38,00 zł

więcej

Sławomir Murawiec, Cezary Żechowski (red.)

Książka zrodzona z próby integracji rozdzielonych dotychczas dziedzin poznania, jakimi były neurobiologia i psychoterapia. Zawiera przegląd prac z pogranicza neurobiologii, psychologii eksperymentalnej, psychologii klinicznej i psychoanalizy.

 

Nakład wyczerpany

 

Maciej Krawczyk

Monografia poświęcona zagadnieniu możliwości odzyskania chodu przez osoby, które przeszły udar mózgu. Książka przeznaczona jest głównie dla lekarzy neurologów, fizjoterapeutów i studentów oraz wszystkich specjalistów zainteresowanych leczeniem – w tym fizjoterapią – chorych z niedowładem połowiczym.

 

Nakład wyczerpany

Cena: 37,80 zł

więcej

Cena: 33,00 zł

więcej

Katarzyna Kucharska, Ewelina Wilkos, Maryla Sawicka

Podręcznik prezentuje nowatorski program terapeutyczny przeznaczony dla osób z deficytami w sferach społecznego poznania i neuropoznania (osób z zaburzeniami psychicznymi oraz osób, które przeszły udar mózgu)...

 

Nakład wyczerpany

Graham Thornicroft, Michele Tansella

Książka usiłuje  odpowiedzieć na pytanie, jak poprzez poprawę funkcjonowania opieki zdrowotnej można uzyskać lepsze wyniki w leczeniu ludzi cierpiących na choroby psychiczne.

Cena: 35,00 zł

więcej

więcej

Andrzej Cechnicki

Książka dotyczy jednego z najważniejszych zagadnień psychiatrii klinicznej: jak przybiega psychoza schizofreniczna i czy można ten przebieg sensownie przewidywać? Schizofrenia: proces wielowymiarowy to monografia badawcza poświęcona wynikom prospektywnych badań katamnestycznych nad przebiegiem psychoz schizofrenicznych.

Nakład wyczerpany

Tadeusz Mendel

W pracy przedstawiono wyniki prowadzonych od 11 lat badań kliniczno-radiologiczno-neuropatologicznych u chorych z samoistnymi krwotokami śródmózgowymi w przebiegu mózgowej angiopatii amyloidowej. To pierwsza w Polsce całościowa monografia tego zagadnienia. Pracę ilustruje bogaty materiał zdjęciowy, który ukazuje wszystkie rodzaje naczyń mózgowych zajętych przez ß-amyloid.

Cena: 44,10 zł

więcej

Cena: 35,00 zł

więcej

Zapisz się na newsletter
Opublikuj w IPIN

Jeśli masz pomysł na wydanie ciekawej pozycji z dziedzin: psychiatria, neurologia, zdrowie psychiczne, uzależnienia, skontaktuj się z nami!

dowiedz się więcej...