Odzyskiwanie funkcji chodu przez osoby po udarze mózgu

Maciej Krawczyk

Maciej Krawczyk

 

Monografia poświęcona zagadnieniu możliwości odzyskania chodu przez osoby, które przeszły udar mózgu.

Książka przeznaczona jest głównie dla lekarzy neurologów, fizjoterapeutów i studentów oraz wszystkich specjalistów zainteresowanych leczeniem – w tym fizjoterapią – chorych z niedowładem połowiczym.
Monografia podzielona jest na trzy części. Pierwsza koncentruje się na przedstawieniu najważniejszych właściwości chodu prawidłowego z uwzględnieniem rzadziej poruszanych aspektów zagadnienia. Druga część prezentuje najważniejsze przyczyny oraz mechanizmy zaburzenia chodu u osób po udarze mózgu. Trzecia część to wyniki badań własnych chodu pacjentów z niedowładem połowiczym w okresie do pół roku po udarze mózgu. Autor przedstawił wyniki analizy kinematycznej, dynamicznego EMG i sił reakcji podłoża wykonanych podczas chodu pacjentów. Uzyskane wyniki badań są unikalne. Po pierwsze dlatego, że do pomiarów użyto bardzo nowoczesnej aparatury badawczej. Po drugie – badania powtarzano jeszcze dwukrotnie w okresie trzech miesięcy, kiedy to opisywani chorzy byli poddawani w pełni kontrolowanemu procesowi fizjoterapii. W poszerzonej dyskusji odniesiono uzyskane wyniki badań własnych do literatury już istniejącej. Przeprowadzona analiza zmusza do weryfikacji części utartych poglądów i rzuca nowe światło na proces reedukacji funkcji chodu po udarze mózgu. We wnioskach przedstawiono wskazówki dla dalszych badań oraz sugestie istotne dla praktyki klinicznej.
 

mon_mkrawczyk.jpg
Number of pages188
ISBN978-83-61705-21-5
Year of publication2013
Dimensions170 x 240
Type of bindingmiękka
Availability Ever-present
Price 33,00 zł