Książki

Marta Anczewska, Jacek Wciórka

Inspiracją do napisania tej książki były “relacje z pierwszej ręki – świadectwa ozdrowieńców”. Osoby z doświadczeniem choroby psychicznej opisują, w jaki sposób przezwyciężyły ograniczenia związane z chorobą, co pomagało w tym procesie i co umożliwiło im, mimo wszystko, wieść pełne i satysfakcjonujące życie.

F.-Michael Stark, Fritz Bremer, Ingeborg Esterer

Celem książki jest oswajanie bezradnych z rzeczywistością choroby psychicznej. Bezradność jest w tej sytuacji życiowej udziałem nie tylko chorych, ale także ich bliskich. Z bezradności rodzą się zapewne społeczne stereotypy i uprzedzenia wobec chorych. Książka ta próbuje pokonać bezradność - uczy rozumieć i doradza działania.

Cena: 21,00 zł

więcej

Cena: 15,75 zł

więcej

Irena Namysłowska

Pierwszy w Polsce podręcznik poświęcony problematyce leczenia zaburzeń w funkcjonowaniu współczesnej rodziny, adresowany do studentów psychologii, medycyny oraz psychologów i lekarzy szkolących się w terapii rodzin.

 

Nakład wyczerpany

Yrjö O. Alanen

Książka jednego z najwybitniejszych europejskich psychiatrów zajmujących się schizofrenią prezentuje zintegrowane podejście do schizofrenii, uwzględniające biologiczne, psychologiczne i psychospołeczne podłoże życia psychicznego.

 

Nakład wyczerpany

Cena: 33,60 zł

więcej

więcej

Andrzej Cechnicki

Książka dotyczy jednego z najważniejszych zagadnień psychiatrii klinicznej: jak przybiega psychoza schizofreniczna i czy można ten przebieg sensownie przewidywać? Schizofrenia: proces wielowymiarowy to monografia badawcza poświęcona wynikom prospektywnych badań katamnestycznych nad przebiegiem psychoz schizofrenicznych.

Nakład wyczerpany

Iwona Sarzyńska-Długosz

Rozwój opieki nad pacjentami z udarem mózgu w Polsce w latach 2003-2012 to pierwsza w Polsce próba podsumowania systematycznego postępu w zakresie organizacji leczenia chorych z udarem mózgu.

Cena: 44,10 zł

więcej

Cena: 39,00 zł

więcej

Małgorzata Chądzyńska

Proces powstawania swoistej wspólnoty znaczeń i działań wśród członków rodziny jest zjawiskiem fascynującym i złożonym. Małgorzata Chądzyńska bada, jak kształtują się wzorce aktywności w rodzinach (będące istotnym składnikiem systemu wiedzy podzielanej przez członków rodziny), a więc jak przebiega proces upodabniania się dzieci do rodziców oraz małżonków do siebie nawzajem.

Ewa Woydyłło

Cykl wykładów przeprowadzonych przez Ewę Woydyłło dla pacjentów uczestniczących w programie terapeutycznym Ośrodka Terapii Uzależnień Instytutu Psychiatrii i Neurologii. Wykłady stanowią echo autentycznych pytań, odpowiedzi i refleksji związanych z wątpliwościami niepokojącymi alkoholików poddających się kuracji odwykowej.

 

 

 

Cena: 40,95 zł

więcej

Cena: 8,40 zł

więcej

Katarzyna Prot

Autorka przeprowadziła szereg wywiadów z osobami ocalałymi z Holokaustu i na tej podstawie opisuje różnice w nasileniu zespołu pourazowego oraz inne konsekwencje traumy – wpływ na relacje w rodzinie, na poczucie tożsamości, a także poczucie winy i wstydu oraz potrzebę odwetu i wybaczenia u osób ocalałych z Zagłady.

Oliver Quarrell

Książka Quarrella jest doskonałym, wszechstronnym opisem choroby neurologicznej, określanej dawniej jako “pląsawica Huntingtona”. Napisana jest przede wszystkim dla rodzin chorych, dla osób chcących zrozumieć zagrożenia i objawy choroby u podopiecznych, przyjaciół, znajomych, a także u siebie.

 
Cena: 26,25 zł

więcej

Cena: 27,30 zł

więcej

Łukasz Święcicki

W książce czytelnik znajdzie omówienie pozycji ChAS w różnych systemach klasyfikacyjnych z odniesieniem do zaburzenia depresyjnego nawracającego i zaburzenia afektywnego dwubiegunowego, symptomatykę depresji zimowej, a także omówienie innych postaci ChAS.

 

Nakład wyczerpany

 

Beata Tarnacka

Monografia porusza problematykę badania patofizjologii choroby Wilsona z wykorzystaniem nowoczesnej techniki spektroskopii rezonansu magnetycznego. Stanowi próbę odpowiedzenia na pytanie, w jakim stopniu patologia wątroby (encefalopatia wątrobowa) i odkładanie się miedzi w mózgu są odpowiedzialne za objawy uszkodzenia mózgu u chorych na chorobę Wilsona.

 

Cena: 26,25 zł

więcej

Cena: 26,25 zł

więcej

Małgorzata Wiszniewska

Udar mózgu od wielu lat znajduje się w czołówce chorób będących przyczyną zgonów oraz jest pierwszą przyczyną inwalidztwa wśród dorosłych. Śmiertelność w udarze mózgu jest nieco wyższa u mężczyzn, jednak kobiety częściej niż mężczyźni zapadają na najcięższy typ udaru – TACS. W wielu pracach wykazano, że następstwa udaru u kobiet są gorsze, a w ostatnich latach zapadalność na udar wśród nich zwiększa się.

Piotr Świtaj

Monografia prezentująca podstawowe ogólne założenia koncepcji stygmatyzacji, a także najważniejsze socjologiczne i społeczno-psychologiczne ujęcia piętna choroby psychicznej.

 

 

 

 

 
Cena: 26,25 zł

więcej

Cena: 31,50 zł

więcej