Książki

Piotr Świtaj

Monografia prezentująca podstawowe ogólne założenia koncepcji stygmatyzacji, a także najważniejsze socjologiczne i społeczno-psychologiczne ujęcia piętna choroby psychicznej.

 

 

 

 

 

Napisany przez ekspertów ze Światowej Organizacji Zdrowia leksykon prezentuje zestaw definicji terminologicznych odnoszących się do alkoholu, tytoniu i innych substancji psychoaktywnych. Może być przydatny dla klinicystów, urzędników, pracowników nauki i innych osób zainteresowanych tą tematyką.

 
Cena: 31,50 zł

więcej

Cena: 11,55 zł

więcej

W niniejszym leksykonie znajdą Państwo terminy używane w psychiatrii międzykulturowej, w badaniach porównawczych i przy stosowaniu ICD-10 w różnych kręgach kulturowych.

Drugie wydanie leksykonu stanowi tom towarzyszący Klasyfikacji zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania w ICD-10. Zawiera około 700 terminów, które ukazują się w tekście ICD i, zdaniem ekspertów, wymagają określenia.

 

Cena: 15,75 zł

więcej

Cena: 26,25 zł

więcej

Bogdan Szukalski

Książka zawiera aktualną, obszerną i rzetelną wiedzę na temat substancji psychoaktywnych. Omawia zagrożenia związane ze stosowaniem narkotyków, skutki ich nadużywania oraz mechanizmy działania na struktury mózgu, leżące u podstaw zjawisk tolerancji i uzależnienia.

 

Nakład wyczerpany

 

Zdzisław Majchrzyk

Książka jest jedną z nielicznych publikacji na polskim rynku zawierającą porównanie agresywnej działalności nieletnich sprawców zabójstw z aktywnością dorosłych zabójców.

Cena: 31,50 zł

więcej

Cena: 26,25 zł

więcej

Joanna Seniów

Książka dotyczy jednego z bardziej dotkliwych dla chorego skutków udaru mózgu, czyli afazji. W prezentowanej monografii autorka przedstawia przegląd współczesnej wiedzy na temat afazji, omawiając je w kontekście zagadnień rehabilitacji neuropsychologicznej.

 

 

Andrzej Czernikiewicz

Praca jest próbą zrozumienia tego, co wydaje się niemożliwe do zrozumienia – języka schizofrenii. Pzybliża psychiatrom to, co niepoprawnie i nazbyt ogólnie określane jest jako “formalne zaburzenia myślenia” czy “rozkojarzenie”.

 

 

 

 

Cena: 29,40 zł

więcej

Cena: 18,90 zł

więcej

Stanisław Dąbrowski, Janusz Pietrzykowski

Książka przybliża czytelnikom założenia i cele ustawy oraz ułatwia rozwiązywanie różnorodnych problemów pojawiających się w praktyce jej stosowania.

 

Nakład wyczerpany

Katarzyna Kucharska-Pietura

W pracy przedstawiono stan współczesnej wiedzy z zakresu społecznego poznania u osób chorych na schizofrenię, w oparciu o wyniki badań neuropsychologicznych, eksperymentalnych i najnowsze techniki neuroobrazowania, w szczególności funkcjonalnego rezonansu magnetycznego.

 

Nakład wyczerpany

 

 
Cena: 12,60 zł

więcej

Cena: 26,25 zł

więcej

Roman Stefański

Ksiażka jest podsumowaniem cyklu wieloletnich badań nad uzależniającym działaniem metamfetaminy. Należy do współczesnego nurtu badań nad neurobiologią uzależnień i stanowi zarazem cenny wkład do wiedzy w tym zakresie. Przybliża te trudne i złożone zagadnienia lekarzom, psychologom i biologom zainteresowanym problematyką uzależnień.
 

 

 

 

 

 

 

Anna Indulska, Marta Anczewska, Joanna Raduj, Katarzyna Prot, Maciej Pałyska

Opracowanie zawiera zarówno podstawy teoretyczne do zarządzania jakością (w tym przypomnienie historii i zasad oceny jakości usług psychiatrycznych), jak i praktyczne narzędzia, niezbędne do oceny jakości usług medycznych. Jest podsumowaniem doświadczeń związanych z wdrażaniem w Instytucie Psychiatrii i Neurologii normy ISO 9001–2000, której celem jest utrzymanie poziomu świadczonych usług.

Cena: 21,00 zł

więcej

Cena: 15,75 zł

więcej

Rafał Rola

Monografia jest syntetycznym opracowaniem tematu zaburzeń oddychania podczas snu, ze szczególnym uwzględnieniem zaburzeń oddychania podczas snu u pacjentów z naczyniowymi schorzeniami mózgowymi.

Anna Pohorecka (red.)

Jak dochodzi do rozwodu? Czy i jak można mu zapobiec? Czym właściwie jest proces rozpadania się rodziny i jak można zmniejszyć stres z tym związany? Jak ułożyć sobie życie w rozbitej rodzinie? Gdzie szukać pomocy? Na te i podobne pytania odpowiadają autorzy książki – psychologowie z wieloletnią praktyką psychoterapeutyczną, wyspecjalizowani w terapii małżeństw.

Cena: 29,40 zł

więcej

Cena: 8,40 zł

więcej