Książki

Mogens Schou

Polski przekład szóstego, poprawionego wydania klasycznej już pozycji, napisanej z myślą o pacjentach poddanych terapii litowej oraz o ich bliskich. Mogens Schou przez czterdzieści lat prowadził systematyczne badania nad leczniczym i profilaktycznym działaniem litu, które zrewolucjonizowały psychiatrię.

 

Elżbieta Słupczyńska Kossobudzka, Ludmiła Boguszewska (ed.)

Przygotowana przez zespół Zakładu Organizacji Ochrony Zdrowia anglojęzyczna publikacja statystyczna zawiera informacje o działalności psychiatrycznej opieki medycznej i epidemiologii zaburzeń psychicznych w Polsce od roku 1990 do 2005.
 

Nakład wyczerpany
Cena: 10,50 zł

więcej

Cena: 12,60 zł

więcej

Stanisław Pużyński

Zwięzła, ale wyczerpująca monografia na temat leków przeciwdepresyjnych zarejestrowanych w Polsce.

B. Wolnieiwcz-Grzelak, K. Okulicz-Kozaryn, A. Pisarska

Opracowanie zawiera skondensowaną wiedzą nt. substancji uzależniających: dane o ich naturze i działaniu na człowieka. Adresatami książki są nauczyciele, wychowawcy, pedagodzy i pielęgniarki szkolne oraz wszyscy inni pracujący z młodzieżą.

 

Nakład wyczerpany

Cena: 26,25 zł

więcej

Cena: 6,30 zł

więcej

Tadeusz Parnowski

Maria Załuska

więcej

więcej

Małgorzata Bednarska-Makaruk

Joanna Meder

więcej

więcej

Katarzyna Okulicz-Kozaryn, Krzysztof Ostaszewski (red.)

Monografia prezentuje prace badaczy i praktyków biorących aktywny udział w tworzeniu środowiska na rzecz promocji zdrowia psychicznego w Polsce. Książka w zamierzeniu ma się przyczynić do większego zainteresowania badaniami i działaniami praktycznymi oraz lepszego zrozumienia znaczenia promocji zdrowia psychicznego w wymiarze społecznym i indywidualnym.

Katarzyna Okulicz-Kozaryn, Krzysztof Ostaszewski (red.)

Monografia nie jest opisem stanu zdrowia psychicznego wybranych populacji, ale przede wszystkim jest prezentacją nowych działań podejmowanych w różnych środowiskach, których celem jest poszukiwanie najlepszych sposobów wspomagania rozwoju umiejętności życiowych ważnych dla realizacji potrzeb i zadań życiowych.

Cena: 26,25 zł

więcej

Cena: 26,25 zł

więcej

Maria Załuska, Katarzyna Prot, Paweł Bronowski

Autorzy przedstawiją środowiskowy model udzielania pomocy osobom cierpiącym z powodu choroby psychicznej, który w wielu krajach przynosi niemało korzyści. Książka ułatwia zrozumienie tego modelu, może być także pomocna w jego wprowadzaniu w Polsce.

 

 

Iwona Koszewska
Cena: 21,00 zł

więcej

więcej

Marta Anczewska

Czesław Czabała (red.)

więcej

więcej