Urazy rdzenia kręgowego. Powikłania i postępowanie rehabilitacyjne

Beata Tarnacka, Justyna Frasuńska

Urazy rdzenia kręgowego stanowią poważne wyzwanie terapeutyczne i wymagają podejścia multidyscyplinarnego. Zamierzeniem autorek książki „Urazy rdzenia kręgowego. Powikłania i postępowanie rehabilitacyjne" było przedstawienie w kompleksowy sposób problematyki powikłań u pacjentów, którzy doświadczyli urazu rdzenia kręgowego, oraz procesu leczenia i rehabilitacji tych chorych.
Monografia przedstawia poszczególne etapy postępowania z chorym po urazie rdzenia kręgowego – w oparciu o aktualny stan wiedzy. Omawia powiązane ze sobą zagadnienia z pogranicza ortopedii, rehabilitacji medycznej, neurochirurgii, neurologii czy urologii. Obejmuje patogenezę, diagnostykę, rokowanie, leczenie i rehabilitację chorych z urazem rdzenia kręgowego z uwzględnieniem przyszłościowych metod leczenia, takich jak neuromodulacja czy robotyka. Multidyscyplinarny i innowacyjny charakter książki sprawia, iż może ona służyć lekarzom różnych specjalności, pielęgniarkom, fizjoterapeutom, terapeutom zajęciowym, osobom pracującym z chorymi po urazach rdzenia kręgowego oraz wszystkim innym poszukującym wiedzy na ten temat.

 

„Książkę oceniam jako pozycję o dużej wartości naukowej i dydaktycznej. W mojej opinii niniejsza pozycja może być uznana za podręcznik przydatny w kształceniu każdej osoby zainteresowanej leczeniem pacjentów po URK. [...] Z pełnym przekonaniem można tę książkę zarekomendować zarówno wszystkim członkom zespołu rehabilitacyjnego, czyli lekarzom, pielęgniarkom, fizjoterapeutom, terapeutom zajęciowym, ortotykom, specjalistom ds. zarządzania rehabilitacją i innym osobom zaangażowanym w proces usprawniania osób po urazach rdzenia kręgowego, jak również studentom kierunków medycznych".
dr hab. n. med. Dominika Szalewska
kierownik Kliniki Rehabilitacji Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

 

„Książka stanowi interesujące i aktualne opracowanie naukowe, o bardzo dużych walorach praktycznych. Jest publikacją, jakiej do tej pory brakowało w środowisku lekarzy i innych osób zajmujących się chorymi po urazach rdzenia kręgowego".
dr hab. n. med. Beata Łabuz-Roszak
specjalista w dziedzinie neurologii i rehabilitacji medycznej Wydział Nauk o Zdrowiu w Bytomiu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

dr hab. Beata Tarnacka, prof. NIGRiR – lekarz specjalista rehabilitacji medycznej i neurologii, kierownik Kliniki Rehabilitacji Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz Kliniki Rehabilitacji Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie

 

lek. med. Justyna Frasuńska – lekarz specjalista rehabilitacji medycznej oraz mgr fizjoterapii, asystentka w Klinice Rehabilitacji Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz Zastępca Kierownika Kliniki (Oddział Dzienny) Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie

 

 

Wstęp

I. Zagadnienia wstępne


1. Neuroanatomia funkcjonalna rdzenia kręgowego. Patogeneza urazów rdzenia kręgowego (Beata Tarnacka)

Wstęp
Neuroanatomia funkcjonalna rdzenia kręgowego
Uszkodzenie drogi korowo-rdzeniowej – zaburzenia układu ruchu
Zespoły uszkodzeń rdzenia kręgowego
Patologia urazów rdzenia kręgowego


2. Podział urazów rdzenia kręgowego i przebieg naturalny choroby. Różnice związane z wiekiem zachorowania (Justyna Frasuńska)
Wstęp

Podział urazów rdzenia kręgowego
Przebieg naturalny choroby
Różnice związane z wiekiem zachorowania


3. Diagnostyka i neurofizjologia urazów rdzenia kręgowego (Beata Tarnacka)

Wstęp
Metody badania obrazowego pacjentów po urazie rdzenia kręgowego
Badania elektrofizjologiczne

4. Leczenie farmakologiczne i operacyjne urazów rdzenia kręgowego (Justyna Frasuńska)

Wstęp
Leczenie w ostrej fazie urazów rdzenia kręgowego

Prewencja i leczenie powikłań urazów rdzenia kręgowego
Chirurgiczne „przywracanie" utraconych funkcji w urazach rdzenia kręgowego
Neuroprotekcja i neuroregeneracja w urazach rdzenia kręgowego
Neuromodulacja

5. Seksualność i rodzicielstwo po urazie rdzenia kręgowego (Justyna Frasuńska)

Wstęp
Seksualność po urazie rdzenia kręgowego
Regulacja nerwowa układu rozrodczego
Zaburzenia seksualne i płodność u mężczyzn po urazie rdzenia kręgowego
Zaburzenia seksualne i płodność u kobiet po urazie rdzenia kręgowego
Rodzicielstwo po urazie rdzenia kręgowego

II. Powikłania po urazie rdzenia kręgowego – ujęcie kompleksowe, postępowanie rehabilitacyjne

1. Spastyczność i metody jej leczenia (Beata Tarnacka)

Wstęp
Definicja i patomechanizm spastyczności
Ocena spastyczności
Leczenie spastyczności

2. Ból po urazach rdzenia kręgowego – diagnostyka i postępowanie (Beata Tarnacka)

Wstęp
Rodzaje bólów i ich patomechanizm w urazach rdzenia kręgowego
Diagnostyka i leczenie bólów w urazach rdzenia kręgowego

3. Postępowanie w zaburzeniach neuro-urologicznych po urazach rdzenia kręgowego (Beata Tarnacka)

Wstęp
Zarys anatomii i patofizjologii układu moczowego
Ocena urodynamiczna w urazach rdzenia kręgowego
Komplikacje wynikające z uszkodzenia pęcherza moczowego
Postępowanie w zaburzeniach pęcherzowych w urazach rdzenia kręgowego
Rola rehabilitacji w zaburzeniach układu moczowego

4. Zaburzenia układu oddechowego i układu krążenia po urazach rdzenia kręgowego (Justyna Frasuńska)

Wstęp
Zaburzenia układu oddechowego po urazie rdzenia kręgowego
Zaburzenia układu krążenia po urazie rdzenia kręgowego

5. Inne powikłania po urazach rdzenia kręgowego (Justyna Frasuńska)

Wstęp
Urazy uciskowe (odleżyny)
Powikłania metaboliczne
Powikłania kostno-stawowe
Powikłania żołądkowo-jelitowe
Odmienność powikłań urazu rdzenia kręgowego u dzieci

III. Cele rehabilitacji i postępowanie w wybranych aspektach po urazach rdzenia kręgowego

1. Cele rehabilitacji pacjentów po urazie rdzenia kręgowego (Justyna Frasuńska)

Wstęp
Definicje
Cele rehabilitacji chorych po urazie rdzenia kręgowego

2. Metody rehabilitacji w zakresie chodu po urazach rdzenia kręgowego (Beata Tarnacka)

Wstęp
Stretegie terapeutyczne w rehabilitacji chodu
Etapy postepowania rehabilitacyjnego
Techniki neuromodulacji w terapii chodu

3. Metody poprawy funkcji ręki po urazie rdzenia kręgowego (Justyna Frasuńska)

Wstęp
Przywrócenie utraconych funkcji a kompensacja
Strategie terapeutyczne przywracania utraconych funkcji
Ocena wyników terapii kończyny górnej w urazach rdzenia kręgowego

4. Zespół stresu pourazowego oraz depresja po urazach rdzenia kręgowego (Beata Tarnacka)

Wstęp
Zespół stresu pourazowego
Depresja

urazy-rdzenia_okladka_1s.png
Liczba stron240
ISBN978-83-61705-43-7
Rok wydania2021
Wymiary165 x 235 mm
Typ oprawymiękka
Dostępność Dostępny
Cena 59,85 zł