Psychiatria

F.-Michael Stark, Fritz Bremer, Ingeborg Esterer

Celem książki jest oswajanie bezradnych z rzeczywistością choroby psychicznej. Bezradność jest w tej sytuacji życiowej udziałem nie tylko chorych, ale także ich bliskich. Z bezradności rodzą się zapewne społeczne stereotypy i uprzedzenia wobec chorych. Książka ta próbuje pokonać bezradność - uczy rozumieć i doradza działania.

Danuta Hajdukiewicz

Opracowanie przygotowane przez Autorkę należącą do wąskiego grona najbardziej doświadczonych i najwyśmienitszych psychiatrów zajmujących się psychiatrią sądową i równie dobrze obeznaną z problematyką prawną w tym zakresie.

 

Nakład wyczerpany

Cena: 15,75 zł

więcej

Cena: 33,60 zł

więcej

Iwona Koszewska

Łukasz Święcicki

W książce czytelnik znajdzie omówienie pozycji ChAS w różnych systemach klasyfikacyjnych z odniesieniem do zaburzenia depresyjnego nawracającego i zaburzenia afektywnego dwubiegunowego, symptomatykę depresji zimowej, a także omówienie innych postaci ChAS.

 

Nakład wyczerpany

 

więcej

Cena: 26,25 zł

więcej

Maria Załuska, Katarzyna Prot, Paweł Bronowski

Autorzy przedstawiją środowiskowy model udzielania pomocy osobom cierpiącym z powodu choroby psychicznej, który w wielu krajach przynosi niemało korzyści. Książka ułatwia zrozumienie tego modelu, może być także pomocna w jego wprowadzaniu w Polsce.

 

 

W niniejszym leksykonie znajdą Państwo terminy używane w psychiatrii międzykulturowej, w badaniach porównawczych i przy stosowaniu ICD-10 w różnych kręgach kulturowych.

Cena: 21,00 zł

więcej

Cena: 15,75 zł

więcej

Marta Anczewska

Anna Indulska, Marta Anczewska, Joanna Raduj, Katarzyna Prot, Maciej Pałyska

Opracowanie zawiera zarówno podstawy teoretyczne do zarządzania jakością (w tym przypomnienie historii i zasad oceny jakości usług psychiatrycznych), jak i praktyczne narzędzia, niezbędne do oceny jakości usług medycznych. Jest podsumowaniem doświadczeń związanych z wdrażaniem w Instytucie Psychiatrii i Neurologii normy ISO 9001–2000, której celem jest utrzymanie poziomu świadczonych usług.

więcej

Cena: 15,75 zł

więcej

Andrzej Czernikiewicz

Praca jest próbą zrozumienia tego, co wydaje się niemożliwe do zrozumienia – języka schizofrenii. Pzybliża psychiatrom to, co niepoprawnie i nazbyt ogólnie określane jest jako “formalne zaburzenia myślenia” czy “rozkojarzenie”.

 

 

 

 

Stanisław Dąbrowski, Janusz Pietrzykowski

Książka przybliża czytelnikom założenia i cele ustawy oraz ułatwia rozwiązywanie różnorodnych problemów pojawiających się w praktyce jej stosowania.

 

Nakład wyczerpany

Cena: 18,90 zł

więcej

Cena: 12,60 zł

więcej

Tadeusz Parnowski

Stanisław Pużyński

Zwięzła, ale wyczerpująca monografia na temat leków przeciwdepresyjnych zarejestrowanych w Polsce.

więcej

Cena: 26,25 zł

więcej

Katarzyna Kucharska-Pietura

W pracy przedstawiono stan współczesnej wiedzy z zakresu społecznego poznania u osób chorych na schizofrenię, w oparciu o wyniki badań neuropsychologicznych, eksperymentalnych i najnowsze techniki neuroobrazowania, w szczególności funkcjonalnego rezonansu magnetycznego.

 

Nakład wyczerpany

 

 

Maria Załuska
Cena: 26,25 zł

więcej

więcej