Schizofrenia. Jej przyczyny i leczenie dostosowane do potrzeb

Yrjö O. Alanen

"Profesor Yrjö 0. Alanen jest jednym z najwybitniejszych europejskich psychiatrów - klinicystów i naukowców - zajmujących się schizofrenią. Jego wkład w europejską, a także światową psychiatrię jest trudny do przecenienia. Prof. Alanen bowiem od początku swojej pracy naukowej na przełomie lat 50. i 60. wykazuje całościowe podejście do psychiatrii polegające na tym, że uwzględnia on zarówno podłoże biologiczne życia psychicznego, jak i psychologiczne i psychospołeczne.
Kształcił się w Stanach Zjednoczonych u najwybitniejszych psychiatrów tworzących psychiatrię rodziny. (...) W latach 60. na terenie Finlandii, a chyba i Europy, zapoczątkował badania nad rodziną pacjentów schizofrenicznych i niepsychotycznych oraz wprowadzał założenia teoretyczne do praktyki. (...)
Poglądy i prace prof. Yrjö 0. Alanena, w wymiarze ideowym i poprzez swoją niedoktrynerską całościowość, zbliżone są duchem do twórczości prof. Antoniego Kępińskiego. (...)
Monografia Schizofrenia. Jej przyczyny i leczenie dostosowane do potrzeb jest pierwszą tego typu monografią w piśmiennictwie psychiatrycznym. Książka charakteryzuje się zintegrowaniem współczesnych podejść w myśleniu o schizofrenii, w niczym nie przy¬pomina jednostronnych publikacji dominujących w piśmiennictwie światowym.
Zdaniem profesora Stephena Flecka (amerykańskiego klasyka psychiatrii rodziny) monografia prof. Yrjö 0. Alanena jest najwybitniejszą książką o schizofrenii od czasu, kiedy Manfred Bleuler wydał monografię podsumowującą badania nad schizofrenią".
 

Z recenzji wydawniczej prof. dr hab. Marii Orwid

 

 

 

Liczba stron254
ISBN83-85705-50-3
Rok wydania2000
Wymiary165 x 235
Typ oprawymiękka
Dostępność Niedostępny