Uzależnienia

Bogdan Szukalski

Książka zawiera aktualną, obszerną i rzetelną wiedzę na temat substancji psychoaktywnych. Omawia zagrożenia związane ze stosowaniem narkotyków, skutki ich nadużywania oraz mechanizmy działania na struktury mózgu, leżące u podstaw zjawisk tolerancji i uzależnienia.

 

Nakład wyczerpany

 

Ewa Woydyłło

Cykl wykładów przeprowadzonych przez Ewę Woydyłło dla pacjentów uczestniczących w programie terapeutycznym Ośrodka Terapii Uzależnień Instytutu Psychiatrii i Neurologii. Wykłady stanowią echo autentycznych pytań, odpowiedzi i refleksji związanych z wątpliwościami niepokojącymi alkoholików poddających się kuracji odwykowej.

 

 

 

Cena: 31,50 zł

więcej

Cena: 8,40 zł

więcej

Napisany przez ekspertów ze Światowej Organizacji Zdrowia leksykon prezentuje zestaw definicji terminologicznych odnoszących się do alkoholu, tytoniu i innych substancji psychoaktywnych. Może być przydatny dla klinicystów, urzędników, pracowników nauki i innych osób zainteresowanych tą tematyką.

 

Roman Stefański

Ksiażka jest podsumowaniem cyklu wieloletnich badań nad uzależniającym działaniem metamfetaminy. Należy do współczesnego nurtu badań nad neurobiologią uzależnień i stanowi zarazem cenny wkład do wiedzy w tym zakresie. Przybliża te trudne i złożone zagadnienia lekarzom, psychologom i biologom zainteresowanym problematyką uzależnień.
 

 

 

 

 

 

 

Cena: 11,55 zł

więcej

Cena: 21,00 zł

więcej

B. Wolnieiwcz-Grzelak, K. Okulicz-Kozaryn, A. Pisarska

Opracowanie zawiera skondensowaną wiedzą nt. substancji uzależniających: dane o ich naturze i działaniu na człowieka. Adresatami książki są nauczyciele, wychowawcy, pedagodzy i pielęgniarki szkolne oraz wszyscy inni pracujący z młodzieżą.

 

Nakład wyczerpany

Bogusław Habrat (red.)

Książka przybliża problematykę tak zwanych nałogów behawioralnych. Natura tych zjawisk nie została dotychczas dostatecznie poznana. Nie jest do końca jasne, czy mamy do czynienia z zaburzeniami w sensie medycznym. Być może nowym zachowaniom związanym ze zmianami cywilizacyjnymi przypisuje się jedynie charakter patologiczny, głównie medyczny. Książka ukazuje zagadnienie w całej jego złożoności, zgodnie z aktualnym stanem wiedzy, prezentuje także wynikające stąd implikacje praktyczne.

Cena: 6,30 zł

więcej

więcej