Zdrowie publiczne

Krzysztof Ostaszewski

Książka została napisana z myślą o ludziach, którzy profesjonalnie zajmują się profilaktyką zachowań ryzykownych młodzieży: zarówno badaczach tej problematyki, jak również liderach i animatorach działań profilaktycznych, którzy poszukują wiedzy na temat zachowań ryzykownych młodzieży oraz mechanizmów chroniących.

 

Nakład wyczerpany

Anna Indulska, Marta Anczewska, Joanna Raduj, Katarzyna Prot, Maciej Pałyska

Opracowanie zawiera zarówno podstawy teoretyczne do zarządzania jakością (w tym przypomnienie historii i zasad oceny jakości usług psychiatrycznych), jak i praktyczne narzędzia, niezbędne do oceny jakości usług medycznych. Jest podsumowaniem doświadczeń związanych z wdrażaniem w Instytucie Psychiatrii i Neurologii normy ISO 9001–2000, której celem jest utrzymanie poziomu świadczonych usług.

Cena: 38,00 zł

więcej

Cena: 15,75 zł

więcej

Katarzyna Okulicz-Kozaryn, Krzysztof Ostaszewski (red.)

Monografia prezentuje prace badaczy i praktyków biorących aktywny udział w tworzeniu środowiska na rzecz promocji zdrowia psychicznego w Polsce. Książka w zamierzeniu ma się przyczynić do większego zainteresowania badaniami i działaniami praktycznymi oraz lepszego zrozumienia znaczenia promocji zdrowia psychicznego w wymiarze społecznym i indywidualnym.

Katarzyna Okulicz-Kozaryn, Krzysztof Ostaszewski (red.)

Monografia nie jest opisem stanu zdrowia psychicznego wybranych populacji, ale przede wszystkim jest prezentacją nowych działań podejmowanych w różnych środowiskach, których celem jest poszukiwanie najlepszych sposobów wspomagania rozwoju umiejętności życiowych ważnych dla realizacji potrzeb i zadań życiowych.

Cena: 26,25 zł

więcej

Cena: 26,25 zł

więcej

Czesław Czabała (red.)

Elżbieta Słupczyńska Kossobudzka, Ludmiła Boguszewska (ed.)

Przygotowana przez zespół Zakładu Organizacji Ochrony Zdrowia anglojęzyczna publikacja statystyczna zawiera informacje o działalności psychiatrycznej opieki medycznej i epidemiologii zaburzeń psychicznych w Polsce od roku 1990 do 2005.
 

Nakład wyczerpany

więcej

Cena: 12,60 zł

więcej

Podręcznik dla lokalnych i regionalnych specjalistów ds. profilaktyki oraz decydentów odpowiedzialnych za rozwiązywanie problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych i innymi zachowaniami ryzykownymi.

więcej