Neurology

Książka w kompleksowy sposób ujmuje problematykę urazów rdzenia kręgowego. Ma charakter mulidyscyplinarny. Obejmuje patogenezę, diagnostykę, rokowanie, leczenie i rehabilitację chorych z urazem rdzenia kręgowego z uwzględnieniem przyszłościowych metod leczenia. Pozycja niezbędna dla wszystkich osób, które – w szerokim sensie – zajmują się urazami rdzenia kręgowego.

Joanna Seniów

Całościowo opracowane, bogate źródło wiedzy o rehabilitacji neuropsychologicznej dla specjalistów wielu dziedzin – medycyny, psychologii, pedagogiki czy językoznawstwa – którzy w swojej pracy zajmują się osobami po uszkodzeniach mózgu.

Price: 60,00 zł

więcej

Price: 68,00 zł

więcej

Tadeusz Mendel

W pracy przedstawiono wyniki prowadzonych od 11 lat badań kliniczno-radiologiczno-neuropatologicznych u chorych z samoistnymi krwotokami śródmózgowymi w przebiegu mózgowej angiopatii amyloidowej. To pierwsza w Polsce całościowa monografia tego zagadnienia. Pracę ilustruje bogaty materiał zdjęciowy, który ukazuje wszystkie rodzaje naczyń mózgowych zajętych przez ß-amyloid.

Maciej Krawczyk

Monografia poświęcona zagadnieniu możliwości odzyskania chodu przez osoby, które przeszły udar mózgu.

Price: 35,00 zł

więcej

Price: 33,00 zł

więcej

Iwona Sarzyńska-Długosz

Rozwój opieki nad pacjentami z udarem mózgu w Polsce w latach 2003-2012 to pierwsza w Polsce próba podsumowania systematycznego postępu w zakresie organizacji leczenia chorych z udarem mózgu.

Beata Tarnacka

monografia porusza problematykę badania patofizjologii choroby Wilsona z wykorzystaniem nowoczesnej techniki spektroskopii rezonansu magnetycznego.

Price: 39,00 zł

więcej

Price: 26,25 zł

więcej

Małgorzata Wiszniewska

Udar mózgu od wielu lat znajduje się w czołówce chorób będących przyczyną zgonów oraz jest pierwszą przyczyną inwalidztwa wśród dorosłych. Śmiertelność w udarze mózgu jest nieco wyższa u mężczyzn, jednak kobiety częściej niż mężczyźni zapadają na najcięższy typ udaru – TACS. W wielu pracach wykazano, że następstwa udaru u kobiet są gorsze, a w ostatnich latach zapadalność na udar wśród nich zwiększa się.

Joanna Seniów

Książka dotyczy jednego z bardziej dotkliwych dla chorego skutków udaru mózgu, czyli afazji. W prezentowanej monografii autorka przedstawia przegląd współczesnej wiedzy na temat afazji, omawiając je w kontekście zagadnień rehabilitacji neuropsychologicznej.

 

 

Price: 26,25 zł

więcej

Price: 29,40 zł

więcej

Rafał Rola

Monografia jest syntetycznym opracowaniem tematu zaburzeń oddychania podczas snu, ze szczególnym uwzględnieniem zaburzeń oddychania podczas snu u pacjentów z naczyniowymi schorzeniami mózgowymi.

Halina Sienkiewicz-Jarosz

Palenie tytoniu jest uznanym czynnikiem ryzyka udaru mózgu, ponad dwukrotnie zwiększającym szansę na wystąpienie tej choroby, jak również ryzyko zgonu oraz ponownego udaru w ciągu kilku lat od pierwszego incydentu. Opracowanie przygotowane przez Halinę Sienkiewicz-Jarosz zawiera podstawowe informacje na temat mechanizmów uzależnienia od nikotyny, skal służących do oceny stanu uzależnienia i motywacji do zaprzestania palenia, a także przegląd możliwości leczenia tego uzależnienia w codziennej praktyce lekarskiej.

Price: 29,40 zł

więcej

Price: 26,25 zł

więcej