Książki A-Z

Choroba afektywna sezonowa (depresja zimowa), Łukasz Święcicki

Choroba Huntingtona – fakty, Oliver Quarrell

Choroba jak inne – o Osobach i do Osób chorujących na schizofrenię, Beata Hintze

Choroba Wilsona w spektroskopii rezonansu magnetycznego, Beata Tarnacka

Czy istnieją różnice w udarach niedokrwiennych mózgu pomiędzy kobietami i mężczyznami?, Małgorzata Wiszniewska

Depresje w wieku podeszłym. Naczyniowe czynniki ryzyka i zaburzenia procesów poznawczych, Tadeusz Parnowski

Doświadczenie piętna społecznego i dyskryminacji u pacjentów z rozpoznaniem schizofrenii, Piotr Świtaj

Europejski Profram Profilaktyki, tłum. i adaptacja merytoryczna Krzysztof Ostaszewski, Agnieszka Pisarska, Jakub Greń, Krzysztof Bobrowski

Funkcjonowanie społeczne i zapotrzebowanie na opiekę środowiskową w schizofrenii, Maria Załuska

Hipercholesterolemia pierwotna – badania kliniczne, biochemiczne i molekularne, Małgorzata Bednarska-Makaruk

Jak uniknąć objawów wypalenia w pracy z chorymi, Marta Anczewska, Joanna Roszczyńska

Leki przeciwdepresyjne, Stanisław Pużyński

Leksykon terminów: alkohol i narkotyki. Światowa Organizacja Zdrowia

Leksykon terminów: międzykulturowe pojęcia zdrowia psychicznego. Światowa Organizacja Zdrowia

Leksykon terminów: psychiatria i zdrowie psychiczne. Światowa Organizacja Zdrowia

Lit w leczeniu chorób afektywnych. Przewodnik praktyczny, Mogens Schou

Mental Health Statistics, Poland 1990-2005, Elżbieta Słupczyńska Kossobudzka, Ludmiła Boguszewska (ed.)

Metody analizy środków uzależniających, red. Bogdan Szukalski

Monitorowanie zachowań ryzykownych, zachowań nałogowych i problemów zdrowia psychicznego 15-letniej młodzieży. Badania mokotowskie 2004–2016. Badania ukraińskie, obwód lwowski 2016, redakcja naukowa: Krzysztof Ostaszewski

Mózgowa angiopatia amyloidowa w krwotokach mózgowych, Tadeusz Mendel

Narkotyki. Kompendium wiedzy o środkach uzależniających, Bogdan Szukalski

Neurobiologia motywacji: poszukiwanie modelu adaptacji receptorowych w modelu uzależnienia od metamfetaminy, Roman Stefański

Nieletni, młodociani, dorośli i zabójcy. Gdzie kończy się norma, a zaczyna patologia, Zdzisław Majchrzyk

Ocena efektów zastosowania „Treningu radzenia sobie z objawami choroby” w rehabilitacji pacjentów chorych na schizofrenię, Joanna Meder

Ocena jakości usług medycznych w psychiatrycznej opiece zdrowotnej, Anna Indulska, Marta Anczewska, Joanna Raduj, Katarzyna Prot, Maciej Pałyska

Od neurobiologii do psychoterapii, Sławomir Murawiec, Cezary Żechowski (red.)

Odzyskiwanie funkcji chodu przez osoby po udarze mózgu, Maciej Krawczyk

Opiniowanie sądowo-psychiatryczne w sprawach cywilnych, Danuta Hajdukiewicz

Podstawy prawne opiniowania sądowo-psychiatrycznego w postępowaniu karnym, w sprawach o wykroczenia oraz w sprawach nieletnich, Danuta Hajdukiewicz

Proces zdrowienia chorych z afazją poudarową w kontekście współwystępujących nielingwistycznych dysfunkcji poznawczo-behawioralnych, Joanna Seniów

Program Zapobiegania Narkomanii „Odlot”. Substancje uzależniające, Wolnieiwcz-Grzelak B., Okulicz-Kozaryn K., Pisarska A.

Promocja zdrowia psychicznego. Badania i działania w Polsce, Katarzyna Okulicz-Kozaryn, Krzysztof Ostaszewski (red.)

Promocja zdrowia psychicznego. Badania i działania w Polsce. Część druga, Katarzyna Okulicz-Kozaryn, Krzysztof Ostaszewski (red.)

Przecież ja nie zwariowałem. Pierwszy kryzys psychiczny, F.-Michael Stark, Fritz Bremer, Ingeborg Esterer

Przewodnik po zaburzeniach językowych w schizofrenii, Andrzej Czernikiewicz

Psychiatria środowiskowa jako środowiskowa opieka nad zdrowiem psychicznym, Maria Załuska, Katarzyna Prot, Paweł Bronowski

Psychozy o wczesnym początku: diagnoza, przebieg i rokowanie, Barbara Remberk

Rozwikłanie tajemnicy zdrowia. Jak radzić sobie ze stresem i nie zachorować, Aaron Antonovsky

Rozwód? Czy się rozwodzić? Jak się rozwodzić? Co po rozwodzie?, Anna Pohorecka

Rozwój opieki nad pacjentami z udarem mózgu w Polsce w latach 2003–2012, Iwona Sarzyńska-Długosz

Schizofrenia – proces wielowymiarowy, Andrzej Cechnicki

Schizofrenia. Jej przyczyny i leczenie dostosowane do potrzeb, Yrjö O. Alanen

Stany mieszane w przebiegu choroby afektywnej dwubiegunowej, Iwona Koszewska

Stres i wypalenie zawodowe u pracowników psychiatrycznej opieki zdrowotnej, Marta Anczewska

Substancje uzależniające. Czym są i jak działają, B. Wolnieiwcz-Grzelak, Katarzyna Okulicz-Kozaryn, Agnieszka Pisarska

Terapia rodzin, Irena Namysłowska

Trening Społecznego Poznania i Neuropoznania. Podręcznik terapeuty, Katarzyna Kucharska, Ewelina Wilkos, Maryla Sawicka

Twórcy współczesnej psychiatrii. Sylwetki polskich psychiatrów XIX i pierwszej połowy XX wieku, Grażyna Herczyńska

Umacnianie – nadzieja czy uprzedzenia, Marta Anczewska, Jacek Wciórka

Ustawa o ochronie zdrowia psychicznego. Komentarz, Dąbrowski S., Pietrzykowski J.

Wpływ inhibitora syntezy białek cykloheksymidu na procesy pamięciowe związane z warunkowaniem instrumentalnym, Paweł Mierzejewski

W stronę lepszej psychiatrycznej opieki zdrowotnej, Graham Thornicroft, Michele Tansella

Wzorce aktywności w narracjach rodzinnych. Metoda badania, krystalizacja i przekaz międzypokoleniowy, Małgorzata Chądzyńska

Zaburzenia oddychania podczas snu (ZOPS) u pacjentów z udarem niedokrwiennym mózgu i zaburzeniami krążenia mózgowego, Rafał Rola

Zaburzenia uprawiania hazardu i inne tak zwane nałogi behawioralne, redakcja naukowa Bogusław Habrat

Zaburzenie procesów społecznego poznania w schizofrenii, Katarzyna Kucharska

Zachowania ryzykowne młodzieży w perspektywie mechanizmów resilience, Krzysztof Ostaszewski

Zagadnienia psychiatrii sądowej. Część I. Podstawy prawne i medyczne, Danuta Hajdukiewicz

Terapia neuropsychologiczna dorosłych chorych z uszkodzeniem mózgu, Joanna Seniów

Zdrowie psychiczne. Zagrożenia i promocja, Czesław Czabała (red.)

Zdrowienie – budowanie własnej narracji, Joanna Roszczyńska-Michta, Marta Anczewska, Justyna Waszkiewicz

Zgoda na siebie, Ewa Woydyłło

Znaczenie kliniczne palenia tytoniu w udarze mózgu, Halina Sienkiewicz-Jarosz

Życie po Zagładzie. Skutki traumy u ocalałych z Holocaustu, Katarzyna Prot