Program Domowych Detektywów „Jaś i Małgosia na tropie”

 

 

Cel:
Opóźnianie inicjacji alkoholowej wśród nastolatków.

Poziom profilaktyki:
Profilaktyka uniwersalna, adresowana do całej populacji 10–11-latków, a nie tylko do osób wyjątkowo zagrożonych.

Odbiorcy:
Uczniowie klas IV lub V szkół podstawowych i ich rodzice.

Realizatorzy:
Nauczyciele - wychowawcy klas, liderzy rówieśniczy, pedagodzy - szkolni koordynatorzy programu. 

 

ZALETY

Program skuteczny, sprawdzony w praktyce i w badaniach ewaluacyjnych, oparty na skutecznych strategiach profilaktycznych

 • opóźnia inicjację alkoholową wśród uczniów
 • ogranicza częstość picia alkoholu przez uczniów
 • zmniejsza intencję uczniów dotyczącą picia alkoholu w przyszłości
 • ogranicza postawy proalkoholowe uczniów
 • zwiększa wiedzę uczniów na temat problemów, jakie mogą wiązać się z piciem alkoholu przez dzieci i młodzież

Dostosowany do potrzeb szkoły

 • treści programu zgodne z podstawą programową kształcenia ogólnego dla klas IV-VI szkoły podstawowej oraz ogólnymi założeniami szkolnego programu profilaktyki
 • bardzo dobrze przygotowany podręcznik dla nauczyciela (klarownie wyłożone założenia i cel programu, szczegółowy i jasny opis zadań)
 • stosunkowo krótki czas realizacji programu w klasie (ok. 8 godzin lekcyjnych), możliwa jest kontynuacja programu w następnym roku szkolnym (Program "Fantastyczne Możliwości")

Angażuje rodziców i uczniów

 • treści profilaktyczne podane w formie zabawy, komiksów, zadań domowych do wspólnej pracy z rodzicami
 • ponad 80% uczniów jest zadowolonych z własnego udziału w programie
 • w sposób konstruktywny angażuje rodziców (jasno sprecyzowane zadania, praca wspólna z dzieckiem); średnio około 80–90% rodziców bierze udział w części domowej programu,
 • rodzice w tym programie są traktowani jak partnerzy, z poszanowaniem ich praw zarówno rodzicielskich, jak i ich prywatności

 

CHARAKTERYSTYKA PROGRAMU

Program realizowany jest w szkole pod kierunkiem nauczyciela i w domu razem z rodzicami.
Realizacja programu w szkole trwa około 12 tygodni.

Część szkolna programu obejmuje:

 • spotkanie informacyjne dla rodziców
 • wybór i szkolenie liderów młodzieżowych
 • zajęcia w klasie - pięć godzin lekcyjnych prowadzonych przez nauczyciela przy współudziale liderów rówieśniczych, wybranych spośród klasy
 • Wieczór Jasia i Małgosi - popołudniowe spotkanie kończące program z udziałem uczniów, rodziców i gości

Część domowa programu:

prowadzona równolegle z zajęciami w klasie - polega na wspólnym wykonywaniu przez dzieci i rodziców zadań zawartych w materiałach pomocniczych.

W programie porusza się następujące tematy:

 • prawdy i mity na temat alkoholu
 • wpływ środków masowego przekazu na temat przekonań dotyczących alkoholu
 • rodzaje presji rówieśniczej i sposoby radzenia sobie z naciskami
 • powody, dla których młodzi ludzie sięgają po alkohol oraz konsekwencje picia w młodym wieku

 

WARUNKI REALIZACJI

 • Wyłonienie Koordynatora, który przeprowadzi rekrutację szkół i nauczycieli, zorganizuje szkolenie, skoordynuje zakup materiałów i będzie odpowiedzialny za monitorowanie realizacji programu.
 • Zakupienie pakietu materiałów dla każdej klasy, którą obejmie program.
  Pakiet materiałów (dla klasy 25-osobowej) zawiera: Podręcznik nauczyciela (1 egz.), Podręcznik lidera (7 egz.), cztery zeszyty (25 kompletów) przeznaczone do wspólnej pracy rodziców i dzieci w domach. Komplet czterech zeszytów otrzymuje każdy uczeń biorący udział w programie.
 • Przeszkolenie realizatorów: wychowawców i pedagogów szkolnych
  Orientacyjny koszt szkolenia dla grupy 15-20-osobowej to ok. 1 200 zł plus ewentualne koszty przejazdu i zakwaterowania osoby prowadzącej szkolenie (na podstawie umowy z Instytutem Psychiatrii i Neurologii).
  Warsztaty szkoleniowe dla wychowawców klas i pedagogów szkolnych trwają 8 godzin i składają się z dwóch 4-godzinnych części.

 

REKOMENDACJE

 • Program Domowych Detektywów uzyskał bardzo wysokie oceny recenzentów i znalazł się w europejskiej bazie ewaluowanych programów EDDRA, Best Practice portal jako program o najwyższym (trzecim) poziomie jakości:
  http://www.emcdda.europa.eu/html.cfm/index52006EN.html?by=country&value=Poland
 • Znajduje się także w polskiej bazie programów rekomendowanych wspólnie przez: Ośrodek Rozwoju Edukacji (MEN), Instytut Psychiatrii i Neurologii, Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii:
  https://programyrekomendowane.pl/strony/artykuly/jas-i-malgosia-na-tropie,13
 • Program Domowych Detektywów od ponad 10 lat jest szeroko upowszechniany w Polsce. Uczestniczyło w nim już ponad 100 tysięcy dzieci wraz z rodzicami. Cieszy się ich akceptacją oraz powszechnym uznaniem wśród nauczycieli - realizatorów programu, którzy dostrzegają jego korzystny wpływ na zacieśnienie współpracy z rodzicami.

 

KONTAKT

 • Zgłoszenia należy kierować do wybranego instruktora albo do Pracowni „Pro-M", tel.: 22 45 82 630 lub 22 21 82 216.
 • Osoby uprawnione do prowadzenia szkoleń
  Prawo do prowadzenia szkoleń nauczycieli mają autorzy programu z Instytutu Psychiatrii i Neurologii oraz instruktorzy programu.

Więcej informacji o szkoleniach można znależć tutaj: https://www.ipin.edu.pl/?page_id=6565

 • Zakup materiałów:

        Sekcja Wydawnicza, Instytut Psychiatrii i Neurologii
        tel.: 22 45 82 704
        e-mail: wydawnictwo@ipin.edu.pl

 

Autorzy adaptacji programu do polskich warunków:
Krzysztof Bobrowski, Anna Borucka, Katarzyna Okulicz-Kozaryn, Krzysztof Ostaszewski, Agnieszka Pisarska, Janina Starzyńska

Instytut Psychiatrii i Neurologii
Zakład Zdrowia Publicznego, Pracownia „Pro-M”
ul. Sobieskiego 9, 02-957 WARSZAWA

 

Publikacje o programie:

 1. Bobrowski K. (2001): Monitorowanie rutynowych realizacji programu profilaktyki alkoholowej "Programu Domowych Detektywów". Alkoholizm i Narkomania, 14 (4), 535-552.
 2. Bobrowski, K. (2004). Ocena odroczonych efektów Programu Domowych Detektywów, mierzonych po czterech miesiącach od zakończenia programu. Alkoholizm i Narkomania , t. 18 (1-2), 61-76.
 3. Ostaszewski K., Bobrowski K., Borucka A., Okulicz-Kozaryn K., Pisarska A. (2000). Program Domowych Detektywów „Jaś i Małgosia na tropie”. Świat Problemów, nr 9 (92), 23-26.
 4. Ostaszewski K., Bobrowski K., Borucka A., Okulicz-Kozaryn K., Pisarska A. (2000). Ocena skuteczności programu wczesnej profilaktyki alkoholowej „Program Domowych Detektywów” Alkoholizm i Narkomania, 13 (1), 83-103
 5. Bobrowski K. J., Pisarska A., Ostaszewski K., Borucka A. (2014). Skuteczność programu profilaktyki alkoholowej dla dzieci na progu dojrzewania, Psychiatria Polska, 48 (3): 527-539.


Formularz zamówienia Programu Domowych Detektywów


Uwaga!
Pakiet jest pomyślany dla klasy 25-osobowej. Zamawiając "Podręcznik dla lidera", proszę wziąć pod uwagę liczebność klas w Państwa szkole. Jeden lider (i tym samym "Podręcznik dla lidera") przypada na grupę czterech-pięciu uczniów.

 

Ceny materiałów - Program Domowych Detektywów
_________________________________

Ceny – odbiór własny

1. Zeszyty dla uczniów 25 × 9,00 zł = 225 + 5% VAT = 236,25 zł
2. Podręcznik dla lidera 7 × 7,00 zł = 49 zł + 5% VAT = 51,45 zł
3. Podręcznik dla nauczyciela 1 × 32,00 zł = 32,00 + 5% VAT = 33,60 zł
Razem: 321,30 zł

_________________________________

Ceny z kosztami pocztowymi

1. Zeszyty dla uczniów 25 × 10,00 zł = 250,00 zł + 5% VAT = 262,50 zł
2. Podręcznik dla lidera 7 × 8,00 zł = 56,00 zł + 5% VAT = 58,80 zł
3. Podręcznik dla nauczyciela 1 × 35,00 zł = 35,00 zł + 5% VAT = 36,75 zł
Razem: 358,05 zł


Uwaga!
Przy większych zamówieniach suma wyliczona przez system księgowy może nieznacznie różnić się od wyliczonej na podstawie cennika - ze względu na sposób naliczania podatku VAT przez system. Prosimy o wyrozumiałość.