Książki

Marlena Sokół-Szawłowska

Ważna i bardzo potrzebna książka. Kompendium aktualnej wiedzy na temat wypalenia zawodowego.

 

Dla psychiatrów, psychologów, lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej, dla badaczy i specjalistów, a także dla pracowników i pracodawców - wszystkich, którzy pracują i powinni chronić siebie przed wypaleniem.

 

Marlena Sokół-Szawłowska

Najnowsze badania, teorie i praktyka kliniczna; historia zburzenia oraz podstawowe definicje i klasyfikacje - w zakresie choroby afektywnej dwubiegunowej.

Dla profesjonalistów i pacjentów.  

 

Cena: 53,00 zł

więcej

Cena: 58,00 zł

więcej

Beata Tarnacka, Justyna Frasuńska

Książka w kompleksowy sposób ujmuje problematykę urazów rdzenia kręgowego. Ma charakter mulidyscyplinarny. Obejmuje patogenezę, diagnostykę, rokowanie, leczenie i rehabilitację chorych z urazem rdzenia kręgowego z uwzględnieniem przyszłościowych metod leczenia. Pozycja niezbędna dla wszystkich osób, które – w szerokim sensie – zajmują się urazami rdzenia kręgowego.

Jacek Bednarzak

A gdyby tak się nie poddać? I mimo trudności dalej podróżować przez życie z tym szczególnym bagażem?

 

Może czujesz pokusę, by odpuścić, zatopić się w żalu, albo może twoi bliscy chorujący na schizofrenię skłaniają się ku temu? Jeśli tak właśnie jest, przeczytaj, proszę, tę książeczkę.

 

Cena: 60,00 zł

więcej

Cena: 32,00 zł

więcej

Marek Jarema, Adam Wichniak (red.)

Książka pomyślana jako pomoc dla osób w kryzysie zdrowia psychicznego i ich rodzin. Przedstawia najważniejsze z ich punktu widzenia informacje dotyczące postępowania w sytuacji choroby lub zaburzenia psychicznego. Autorzy podkreślają, że przy przygotowaniu publikacji przyświecało im przekonanie – oparte na doświadczeniu zawodowym – że chory powinien aktywnie uczestniczyć w procesie zdrowienia, a jest to możliwe wówczas, gdy przekaże mu się niezbędne informacje.

Grażyna Herczyńska

Książka, w której przedstawiono sylwetki 34 polskich psychiatrów i która stanowi jednocześnie opowieść o początkach psychiatrii w Polsce. Zainspirowana przypadającym w 2021 roku stuleciem Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

Cena: 54,00 zł

więcej

więcej

Joanna Seniów

Całościowo opracowane, bogate źródło wiedzy o rehabilitacji neuropsychologicznej dla specjalistów wielu dziedzin – medycyny, psychologii, pedagogiki czy językoznawstwa – którzy w swojej pracy zajmują się osobami po uszkodzeniach mózgu.

Danuta Hajdukiewicz

Pierwszy tom podręcznika do psychiatrii sądowej autorstwa wybitnej specjalistki w tej dziedzinie – dr Danuty Hajdukiewicz. Omawia podstawowe zagadnienia orzecznicze w oparciu o aktualny stan prawny: opiniowanie w sprawach karnych i cywilnych, Ustawę o ochronie zdrowia psychicznego, zasady pracy biegłych, unormowania dotyczące wykonywania zawodu lekarza i rolę lekarza sądowego. Tom uzupełnia kompendium psychopatologiczne. Podstawowa pozycja dla wszystkich lekarzy, psychologów i prawników zajmujących się tą problematyką. 

Cena: 68,00 zł

więcej

Cena: 45,00 zł

więcej

Marlena Sokół-Szawłowska

Książka, która pozwala czytelnikowi zdobyć i/lub usystematyzować wiedzę na temat depresji, a także dowiedzieć się, gdzie w Polsce można uzyskać profesjonalną pomoc dla chorych i ich najbliższych. W publikacji zasygnalizowano również zagrożenia dla zdrowia psychicznego wynikające z pandemii COVID-19.

 

Książka nie jest dostępna w sprzedaży.

Marlena Sokół-Szawłowska

Publikacja w kompleksowy sposób ujmuje zagadnienie zachowań samobójczych w kontekście zaleceń profilaktycznych WHO (także na etapie pandemii COVID-19). Podstawowe definicje, diagnozę przyczyn społecznych i indywidualnych autodestrukcyjnych zachowań samobójczych uzupełniono o uniwersalne i ukierunkowane strategie prewencji.

 

Książka nie jest dostępna w sprzedaży.

więcej

więcej

Bardzo dobrze przygotowany materiał szkoleniowy dla lokalnych i regionalnych specjalistów ds. profilaktyki oraz decydentów odpowiedzialnych za rozwiązywanie problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych i innymi zachowaniami ryzykownymi. Świetne merytorycznie wprowadzenie do działań i programów profilaktycznych, które powstały na podstawie naukowej wiedzy i doświadczeń ekspertów.

red. naukowa Krzysztof Ostaszewski

Szkolne badania ankietowe dotyczące kondycji zdrowotnej młodzieży oraz jej uwarunkowań. Monografia koncentruje się na zmieniających się w czasie wzorach zachowań i funkcjonowania psychicznego młodzieży. Publikacja prezentuje wyniki dziewiątej rundy badań mokotowskich przeprowadzonej w 2016 roku.

więcej

więcej

Joanna Roszczyńska-Michta, Marta Anczewska, Justyna Waszkiewicz

W publikacjach na temat zaburzeń psychicznych brakuje takich określeń jak „wyzdrowienie”, „ozdrowienie”, „odzyskanie zdrowia”, brakuje propozycji „jak zdrowieć”. Tę lukę wypełnia ta książka. Autorki piszą o zdrowieniu jako procesie indywidualnego odkrywania, doświadczania życia z chorobą, jej objawami, własną wrażliwością, wzbudzania nadziei, stawiania realistycznych celów.

 

Beata Hintze

Prezentowany poradnik ma na celu przekazanie informacji osobom chorującym na schizofrenię oraz ich bliskim, którzy mogą im pomóc w radzeniu sobie z chorobą i jej konsekwencjami.

Cena: 15,75 zł

więcej

Cena: 15,75 zł

więcej