Profilaktyka

Marlena Sokół-Szawłowska

Ważna i bardzo potrzebna książka. Kompendium aktualnej wiedzy na temat wypalenia zawodowego.

 

Dla psychiatrów, psychologów, lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej, dla badaczy i specjalistów, a także dla pracowników i pracodawców - wszystkich, którzy pracują i powinni chronić siebie przed wypaleniem.

 

Bardzo dobrze przygotowany materiał szkoleniowy dla lokalnych i regionalnych specjalistów ds. profilaktyki oraz decydentów odpowiedzialnych za rozwiązywanie problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych i innymi zachowaniami ryzykownymi. Świetne merytorycznie wprowadzenie do działań i programów profilaktycznych, które powstały na podstawie naukowej wiedzy i doświadczeń ekspertów.

Cena: 53,00 zł

więcej

więcej

Marlena Sokół-Szawłowska

Najnowsze badania, teorie i praktyka kliniczna; historia zburzenia oraz podstawowe definicje i klasyfikacje - w zakresie choroby afektywnej dwubiegunowej.

Dla profesjonalistów i pacjentów.  

 

Marlena Sokół-Szawłowska

Książka, która pozwala czytelnikowi zdobyć i/lub usystematyzować wiedzę na temat depresji, a także dowiedzieć się, gdzie w Polsce można uzyskać profesjonalną pomoc dla chorych i ich najbliższych. W publikacji zasygnalizowano również zagrożenia dla zdrowia psychicznego wynikające z pandemii COVID-19.

 

Książka nie jest dostępna w sprzedaży.

Cena: 58,00 zł

więcej

więcej

red. naukowa Krzysztof Ostaszewski

Szkolne badania ankietowe dotyczące kondycji zdrowotnej młodzieży oraz jej uwarunkowań. Monografia koncentruje się na zmieniających się w czasie wzorach zachowań i funkcjonowania psychicznego młodzieży. Publikacja prezentuje wyniki dziewiątej rundy badań mokotowskich przeprowadzonej w 2016 roku.

Marlena Sokół-Szawłowska

Publikacja w kompleksowy sposób ujmuje zagadnienie zachowań samobójczych w kontekście zaleceń profilaktycznych WHO (także na etapie pandemii COVID-19). Podstawowe definicje, diagnozę przyczyn społecznych i indywidualnych autodestrukcyjnych zachowań samobójczych uzupełniono o uniwersalne i ukierunkowane strategie prewencji.

 

Książka nie jest dostępna w sprzedaży.

więcej

więcej