Psychiatria

Andrzej Cechnicki

Książka dotyczy jednego z najważniejszych zagadnień psychiatrii klinicznej: jak przybiega psychoza schizofreniczna i czy można ten przebieg sensownie przewidywać? Schizofrenia: proces wielowymiarowy to monografia badawcza poświęcona wynikom prospektywnych badań katamnestycznych nad przebiegiem psychoz schizofrenicznych.

Nakład wyczerpany

Barbara Remberk

Książka próbuje odpowiedzieć na pytanie, czym jest doświadczenie psychotyczne w okresie adolescencji. Opiera się na badaniach przeprowadzonych w Instytucie Psychiatrii i Neurologii z udziałem pacjentów hospitalizowanych w Klinice Psychiatrii Dzieci i Młodzieży.

 

Nakład wyczerpany

Cena: 44,10 zł

więcej

Cena: 35,00 zł

więcej

Graham Thornicroft, Michele Tansella

Książka usiłuje  odpowiedzieć na pytanie, jak poprzez poprawę funkcjonowania opieki zdrowotnej można uzyskać lepsze wyniki w leczeniu ludzi cierpiących na choroby psychiczne.

Katarzyna Kucharska, Ewelina Wilkos, Maryla Sawicka

Podręcznik prezentuje nowatorski program terapeutyczny przeznaczony dla osób z deficytami w sferach społecznego poznania i neuropoznania (osób z zaburzeniami psychicznymi oraz osób, które przeszły udar mózgu)...

 

Nakład wyczerpany

więcej

Cena: 35,00 zł

więcej

Yrjö O. Alanen

Książka jednego z najwybitniejszych europejskich psychiatrów zajmujących się schizofrenią prezentuje zintegrowane podejście do schizofrenii, uwzględniające biologiczne, psychologiczne i psychospołeczne podłoże życia psychicznego.

 

Nakład wyczerpany

Piotr Świtaj

Monografia prezentująca podstawowe ogólne założenia koncepcji stygmatyzacji, a także najważniejsze socjologiczne i społeczno-psychologiczne ujęcia piętna choroby psychicznej.

 

 

 

 

 

więcej

Cena: 31,50 zł

więcej

Danuta Hajdukiewicz

Drugie, poprawione i uzupełnione, wydanie pierwszej na polskim rynku samodzielnej pozycji na ten temat. Opracowanie powstało w oparciu o aktualny stan prawny kodeksów: cywilnego, postępowania cywilnego i rodzinno-opiekuńczego. Adresowana jest zarówno do psychiatrów, jak i prawników.

 

Nakład wyczerpany

Zdzisław Majchrzyk

Książka jest jedną z nielicznych publikacji na polskim rynku zawierającą porównanie agresywnej działalności nieletnich sprawców zabójstw z aktywnością dorosłych zabójców.

Cena: 26,25 zł

więcej

Cena: 26,25 zł

więcej

Danuta Hajdukiewicz

Opracowanie przygotowane przez Autorkę należącą do wąskiego grona najbardziej doświadczonych i najwyśmienitszych psychiatrów zajmujących się psychiatrią sądową i równie dobrze obeznaną z problematyką prawną w tym zakresie.

 

Nakład wyczerpany

Iwona Koszewska
Cena: 33,60 zł

więcej

więcej

Łukasz Święcicki

W książce czytelnik znajdzie omówienie pozycji ChAS w różnych systemach klasyfikacyjnych z odniesieniem do zaburzenia depresyjnego nawracającego i zaburzenia afektywnego dwubiegunowego, symptomatykę depresji zimowej, a także omówienie innych postaci ChAS.

 

Nakład wyczerpany

 

Maria Załuska, Katarzyna Prot, Paweł Bronowski

Autorzy przedstawiją środowiskowy model udzielania pomocy osobom cierpiącym z powodu choroby psychicznej, który w wielu krajach przynosi niemało korzyści. Książka ułatwia zrozumienie tego modelu, może być także pomocna w jego wprowadzaniu w Polsce.

 

 

Cena: 26,25 zł

więcej

Cena: 21,00 zł

więcej

W niniejszym leksykonie znajdą Państwo terminy używane w psychiatrii międzykulturowej, w badaniach porównawczych i przy stosowaniu ICD-10 w różnych kręgach kulturowych.

Marta Anczewska
Cena: 15,75 zł

więcej

więcej