Psychiatria

Anna Indulska, Marta Anczewska, Joanna Raduj, Katarzyna Prot, Maciej Pałyska

Opracowanie zawiera zarówno podstawy teoretyczne do zarządzania jakością (w tym przypomnienie historii i zasad oceny jakości usług psychiatrycznych), jak i praktyczne narzędzia, niezbędne do oceny jakości usług medycznych. Jest podsumowaniem doświadczeń związanych z wdrażaniem w Instytucie Psychiatrii i Neurologii normy ISO 9001–2000, której celem jest utrzymanie poziomu świadczonych usług.

Andrzej Czernikiewicz

Praca jest próbą zrozumienia tego, co wydaje się niemożliwe do zrozumienia – języka schizofrenii. Pzybliża psychiatrom to, co niepoprawnie i nazbyt ogólnie określane jest jako “formalne zaburzenia myślenia” czy “rozkojarzenie”.

 

 

 

 

Cena: 15,75 zł

więcej

Cena: 18,90 zł

więcej

Stanisław Dąbrowski, Janusz Pietrzykowski

Książka przybliża czytelnikom założenia i cele ustawy oraz ułatwia rozwiązywanie różnorodnych problemów pojawiających się w praktyce jej stosowania.

 

Nakład wyczerpany

Tadeusz Parnowski
Cena: 12,60 zł

więcej

więcej

Stanisław Pużyński

Zwięzła, ale wyczerpująca monografia na temat leków przeciwdepresyjnych zarejestrowanych w Polsce.

Katarzyna Kucharska-Pietura

W pracy przedstawiono stan współczesnej wiedzy z zakresu społecznego poznania u osób chorych na schizofrenię, w oparciu o wyniki badań neuropsychologicznych, eksperymentalnych i najnowsze techniki neuroobrazowania, w szczególności funkcjonalnego rezonansu magnetycznego.

 

Nakład wyczerpany

 

 
Cena: 26,25 zł

więcej

Cena: 26,25 zł

więcej

Maria Załuska

Drugie wydanie leksykonu stanowi tom towarzyszący Klasyfikacji zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania w ICD-10. Zawiera około 700 terminów, które ukazują się w tekście ICD i, zdaniem ekspertów, wymagają określenia.

 

więcej

Cena: 26,25 zł

więcej

Mogens Schou

Polski przekład szóstego, poprawionego wydania klasycznej już pozycji, napisanej z myślą o pacjentach poddanych terapii litowej oraz o ich bliskich. Mogens Schou przez czterdzieści lat prowadził systematyczne badania nad leczniczym i profilaktycznym działaniem litu, które zrewolucjonizowały psychiatrię.

 

Joanna Meder
Cena: 10,50 zł

więcej

więcej