Rozwikłanie tajemnicy zdrowia. Jak radzić sobie ze stresem i nie zachorować

Aaron Antonovsky

Co powoduje, że na kontinuum zdrowie-choroba dany człowiek znajduje się bliżej krańca “zdrowie”? Dzięki jakim czynnikom zachowuje zdrowie lub szybciej do niego wraca? Dlaczego pewni ludzie pozostają zdrowi mimo działania stresu i czynników patogennych? Od czego zależy skuteczne radzenie sobie ze stresem bez pogarszania się stanu zdrowia? W jakich warunkach stresory mogą działać leczniczo? To pytania o salutogenezę, nowe podejście do zdrowia i choroby, którego twórcą jest Aaron Antonovsky. Podejście salutogenetyczne zakłada, że nie ma dychotomicznego podziału na zdrowie i chorobę, lecz kontinuum zdrowie-choroba. Autor udziela pasjonujących i oryginalnych odpowiedzi. Najważniejsze z nich dotyczą poczucia koherencji – orientacji życiowej, czynnika niezbędnego do radzenia sobie ze stresem i zachowania zdrowia. Zawarte w książce hipotezy i wyniki badań wykraczają poza socjologię medycyny, obejmując dziedziny takie jak psychologia społeczna i rozwojowa, psychoneuroimmunologia, psychosomatyka, a także – socjologia i teoria stresu Książka adresowana jest do specjalistów z różnych dziedzin: psychologów, lekarzy i socjologów.

Wstęp do wydania polskiego
Przedmowa
O autorze
1. Zdrowie i choroba: ewolucja nowego punktu widzenia
2. Koncepcja poczucia koherencji
3. Podobieństwa między pojęciem poczucia koherencji a innymi podejściami do zagadnienia zdrowia
4. Pomiar poczucia koherencji: nowa skala
5. Rozwój poczucia koherencji w ciągu całego życia
6. Drogi wiodące do zdrowia i do skutecznego radzenia sobie ze stresem
7. Rozwiązanie zagadki: Problemy wymagające dalszych badań
Dodatek: Kwestionariusz poczucia koherencji
Piśmiennictwo
Indeks nazwisk
Indeks rzeczowy

 

rozwiklanie_tajemnicy_zdrowia.jpg
Liczba stron195 s.
ISBN83-85705-24-4
Wymiaryformat B-5
Typ oprawymiękka
Dostępność Niedostępny
Cena 23,10 zł