Twórcy współczesnej psychiatrii. Sylwetki polskich psychiatrów XIX i pierwszej połowy XX wieku

Grażyna Herczyńska – historyk. Początkowo jej zainteresowania badawcze skupiały się na myśli politycznej rosyjskiego ruchu rewolucyjnego i polskiego ruchu socjalistycznego w II połowie XIX w. Od 1996 r. pracuje w Instytucie Psychiatrii i Neurologii. Przez pierwsze dziesięciolecie pracy w IPiN koordynowała współpracę Instytutu ze Światową Organizacją Zdrowia, uczestnicząc w jej projektach badawczych i zadaniach priorytetowych. Po śmierci dr. Zdzisława Jaroszewskiego przejęła pracownię i archiwum historii psychiatrii i kontynuowała zapoczątkowane przez niego gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie materiałów dotyczących losów polskich psychiatrów oraz działalności szpitali psychiatrycznych. Autorka wielu artykułów z historii psychiatrii i historii uzależnień od substancji psychoaktywnych.
Od ponad 25 lat związana z Komisją Historii Psychiatrii Polskiej Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Zaangażowana w upamiętnienie zagłady osób chorych psychicznie, której dokonali naziści w czasie II wojny światowej.
Sekretarz kwartalnika „Alcoholism and Drug Addiction / Alkoholizm i Narkomania".

 

Tadeusz Nasierowski, dr hab. n. med. – psychiatra, historyk medycyny. Autor wielu książek i artykułów dotyczących historii psychiatrii, w tym książek o masonerii, wykorzystywaniu psychiatrii do celów politycznych, chorobie Wacława Nizyńskiego. Za swoje szczególne zadanie uważa dokumentowanie, upowszechnianie informacji i upamiętnienie eksterminacji osób z zaburzeniami psychicznymi w czasie II wojny światowej.
Przewodniczący Komisji Historii Psychiatrii Polskiej Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.
W książce jest autorem biogramów Rafała Radziwiłłowicza i Jana Mazurkiewicza (twórców PTP).

 

Stanisław Ilnicki, dr hab. n. med., płk w st. spocz. – psychiatra wojskowy i sądowy. Organizator i pierwszy kierownik Kliniki Psychiatrii i Stresu Bojowego Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie. Autor wielu artykułów z historii psychiatrii i wojskowej służby zdrowia. Inicjator reedycji i przekładu na język polski najstarszego nowożytnego podręcznika higieny wojskowej z XVI wieku – De bona militum conservanda liber Antoniego Schneebergera.
Wiceprzewodniczący Komisji Historii Psychiatrii Polskiej Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.
W książce autor sylwetek Edwarda Korniłowicza i Adama Wizla.

Grażyna Herczyńska – historyk. Początkowo jej zainteresowania badawcze skupiały się na myśli politycznej rosyjskiego ruchu rewolucyjnego i polskiego ruchu socjalistycznego w II połowie XIX w. Od 1996 r. pracuje w Instytucie Psychiatrii i Neurologii. Przez pierwsze dziesięciolecie pracy w IPiN koordynowała współpracę Instytutu ze Światową Organizacją Zdrowia, uczestnicząc w jej projektach badawczych i zadaniach priorytetowych. Po śmierci dr. Zdzisława Jaroszewskiego przejęła pracownię i archiwum historii psychiatrii i kontynuowała zapoczątkowane przez niego gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie materiałów dotyczących losów polskich psychiatrów oraz działalności szpitali psychiatrycznych. Autorka wielu artykułów z historii psychiatrii i historii uzależnień od substancji psychoaktywnych.
Od ponad 25 lat związana z Komisją Historii Psychiatrii Polskiej Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Zaangażowana w upamiętnienie zagłady osób chorych psychicznie, której dokonali naziści w czasie II wojny światowej.
Sekretarz kwartalnika „Alcoholism and Drug Addiction / Alkoholizm i Narkomania".

 

Tadeusz Nasierowski, dr hab. n. med. – psychiatra, historyk medycyny. Autor wielu książek i artykułów dotyczących historii psychiatrii, w tym książek o masonerii, wykorzystywaniu psychiatrii do celów politycznych, chorobie Wacława Nizyńskiego. Za swoje szczególne zadanie uważa dokumentowanie, upowszechnianie informacji i upamiętnienie eksterminacji osób z zaburzeniami psychicznymi w czasie II wojny światowej.
Przewodniczący Komisji Historii Psychiatrii Polskiej Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.
W książce jest autorem biogramów Rafała Radziwiłłowicza i Jana Mazurkiewicza (twórców PTP).

 

Stanisław Ilnicki, dr hab. n. med., płk w st. spocz. – psychiatra wojskowy i sądowy. Organizator i pierwszy kierownik Kliniki Psychiatrii i Stresu Bojowego Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie. Autor wielu artykułów z historii psychiatrii i wojskowej służby zdrowia. Inicjator reedycji i przekładu na język polski najstarszego nowożytnego podręcznika higieny wojskowej z XVI wieku – De bona militum conservanda liber Antoniego Schneebergera.
Wiceprzewodniczący Komisji Historii Psychiatrii Polskiej Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.
W książce autor sylwetek Edwarda Korniłowicza i Adama Wizla.

Wprowadzenie, Tomasz Szafrański, Jerzy Samochowiec

 

Sylwetki


Jan Jonston

Ludwik Perzyna

Fryderyk Edward Mylo

Ildefons Krysiński

Józef Jakubowski

Andrzej Janikowski

Bartłomiej Frydrych

Romuald Pląskowski

Jan Baliński

Józef Rolle

Wilhelm Lubelski

Adolf Rothe

Edward Sawicki

Stanisław Chomętowski

Leon Halban

Jan Lucjan Mierzejewski

Gustaw Neusser

Tadeusz Żłobikowski

Bronisław Taczanowski

Otton Czeczott

Karol Szeliga Żuławski

Alfons Erlicki

Stanisław Daniłło

Edward Korniłowicz, autor: Stanisław Ilnicki

Albert Rosental

Józef Babiński

Rafał Radziwiłłowicz, autor: Tadeusz Nasierowski

Adam Wizel, autor: Stanisław Ilnicki

Józefa Joteyko

Stanisław Orłowski

Jan Piltz

Henryk Halban

Jan Mazurkiewicz, autor: Tadeusz Nasierowski

Witold Chodźko

 

Słowo od autorki

tworcy.jpg
Liczba stron354
ISBN978-83-61705-42-0
Rok wydania2022
Wymiary150 x 225
Publikacja elektronicznatak
Dostępność Niedostępny