Zdrowie publiczne

Bardzo dobrze przygotowany materiał szkoleniowy dla lokalnych i regionalnych specjalistów ds. profilaktyki oraz decydentów odpowiedzialnych za rozwiązywanie problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych i innymi zachowaniami ryzykownymi. Świetne merytorycznie wprowadzenie do działań i programów profilaktycznych, które powstały na podstawie naukowej wiedzy i doświadczeń ekspertów.

Krzysztof Ostaszewski

Książka została napisana z myślą o ludziach, którzy profesjonalnie zajmują się profilaktyką zachowań ryzykownych młodzieży: zarówno badaczach tej problematyki, jak również liderach i animatorach działań profilaktycznych, którzy poszukują wiedzy na temat zachowań ryzykownych młodzieży oraz mechanizmów chroniących.

 

Nakład wyczerpany

więcej

Cena: 38,00 zł

więcej

Anna Indulska, Marta Anczewska, Joanna Raduj, Katarzyna Prot, Maciej Pałyska

Opracowanie zawiera zarówno podstawy teoretyczne do zarządzania jakością (w tym przypomnienie historii i zasad oceny jakości usług psychiatrycznych), jak i praktyczne narzędzia, niezbędne do oceny jakości usług medycznych. Jest podsumowaniem doświadczeń związanych z wdrażaniem w Instytucie Psychiatrii i Neurologii normy ISO 9001–2000, której celem jest utrzymanie poziomu świadczonych usług.

Katarzyna Okulicz-Kozaryn, Krzysztof Ostaszewski (red.)

Monografia prezentuje prace badaczy i praktyków biorących aktywny udział w tworzeniu środowiska na rzecz promocji zdrowia psychicznego w Polsce. Książka w zamierzeniu ma się przyczynić do większego zainteresowania badaniami i działaniami praktycznymi oraz lepszego zrozumienia znaczenia promocji zdrowia psychicznego w wymiarze społecznym i indywidualnym.

Cena: 15,75 zł

więcej

Cena: 26,25 zł

więcej

Katarzyna Okulicz-Kozaryn, Krzysztof Ostaszewski (red.)

Monografia nie jest opisem stanu zdrowia psychicznego wybranych populacji, ale przede wszystkim jest prezentacją nowych działań podejmowanych w różnych środowiskach, których celem jest poszukiwanie najlepszych sposobów wspomagania rozwoju umiejętności życiowych ważnych dla realizacji potrzeb i zadań życiowych.

Czesław Czabała (red.)
Cena: 26,25 zł

więcej

więcej

Elżbieta Słupczyńska Kossobudzka, Ludmiła Boguszewska (ed.)

Przygotowana przez zespół Zakładu Organizacji Ochrony Zdrowia anglojęzyczna publikacja statystyczna zawiera informacje o działalności psychiatrycznej opieki medycznej i epidemiologii zaburzeń psychicznych w Polsce od roku 1990 do 2005.
 

Nakład wyczerpany

red. naukowa Krzysztof Ostaszewski

Szkolne badania ankietowe dotyczące kondycji zdrowotnej młodzieży oraz jej uwarunkowań. Monografia koncentruje się na zmieniających się w czasie wzorach zachowań i funkcjonowania psychicznego młodzieży. Publikacja prezentuje wyniki dziewiątej rundy badań mokotowskich przeprowadzonej w 2016 roku.

Cena: 12,60 zł

więcej

więcej