Europejski Program Profilaktyki

Podręcznik Europejskiego Programu Profilaktyki (EUPC) jest bogatym i bardzo dobrze przygotowanym materiałem szkoleniowym dla lokalnych i regionalnych specjalistów ds. profilaktyki oraz decydentów odpowiedzialnych za rozwiązywanie problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych i innymi zachowaniami ryzykownymi. Podręcznik stanowi bardzo dobre merytorycznie wprowadzenie do działań i programów profilaktycznych, które powstały na podstawie naukowej wiedzy i doświadczeń ekspertów. Podręcznik zawiera i integruje wskazania zawarte w Europejskich Standardach Jakości w Profilaktyce Uzależnień od Narkotyków (EDPQS) oraz w Międzynarodowych Standardach Profilaktyki Używania Substancji Psychoaktywnych (UNODC).
Podręcznik EUPC został oryginalnie wydany przez Europejskie Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii (EMCDDA) i przetłumaczony na język polski oraz na dziewięć innych języków europejskich.
Link do polskojęzycznej wersji online podręcznika:
https: www.ipin.edu.pl/pro-m
Linki do oryginalnej wersji online oraz pozostałych wersji językowych:
https: www.emcdda.europa.eu/publications/manuals/european-prevention-curriculum_en

CZĘŚĆ 1: PODSTAWY SKUTECZNEJ PROFILAKTYKI 25
Rozdział 1. Epidemiologia problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych 25
Rozdział 2. Fundamenty naukowego podejścia do profilaktyki 50
Rozdział 3. Profilaktyka oparta na dowodach naukowych 62
Rozdział 4. Monitorowanie i ewaluacja 91


CZĘŚĆ 2. PROFILAKTYKA W RÓŻNYCH ŚRODOWISKACH 117
Rozdział 5. Profilaktyka realizowana w rodzinie 117
Rozdział 6. Profilaktyka w szkole i w miejscu pracy 134
Rozdział 7. Profilaktyka oparta na kształtowaniu środowiska społecznego 154
Rozdział 8. Profilaktyka w mediach 171
Rozdział 9. Profilaktyka w środowisku lokalnym 183
Rozdział 10. Wspieranie profilaktyki 195

 

eupc.png
Liczba stron136
ISBN978-83-61705-38-3
Rok wydania2022
Wymiary210 x 295 mm
Typ oprawymiękka
Publikacja elektronicznatak
Dostępność Niedostępny