About

Publikujemy książki z dziedzin: psychiatria, neurologia, uzależnienaia i zdrowie psychiczne. Ułatwiamy dostęp do wiedzy, pomagamy w kształceniu i dokształcaniu pracowników służby zdrowia, popularyzujemy osiągnięcia nauki i promujemy postawy prozdrowotne.

Wydajemy trzy czasopisma naukowe: Postępy Psychiatrii i Neurologii, Farmakoterapia w Pscychiatrii i Neurologii, Alkoholizm i Narkomania.

O nasze książki pytajcie Państwo w księgarniach:

Księgarnia Psychologiczna “Psyche”
ul. Chodakowska 19/31 (budynek SWPS)
03-815 Warszawa
info@psyche.pl, www.psyche.pl, tel. (22) 517 96 30,
czynne 7 dni w tygodniu 10.00-18.00
Oddział we Wrocławiu – ul. Bujwida 31
Oddział w Sopocie – ul. Polna 16/20

Medyceusz S.C.
ul. Hoene-Wrońskiego 1
80-210 Gdańsk
księgarnia medyczna
http://medbook.com.pl

Księgarnia Naukowo-Medyczna
ul Piotrkowska 102a
90-004 Łódź

Księgarnia BOOKPRINT
ul. Hestii 9
80-299 Gdańsk
ksiegarnia@psychoanalityczna.pl