Zachowania ryzykowne młodzieży w perspektywie mechanizmów resilience

Krzysztof Ostaszewski

 

„Książka jest monografią poświęconą zachowaniom ryzykownym młodzieży. Pytania o strukturę, dynamikę, uwarunkowania i konsekwencje zachowań ryzykownych są centralne zarówno dla pedagogiki, jak i psychologii i socjologii. Co sprawia, że młody człowiek wymyka się mechanizmom społecznej kontroli? Co natomiast chroni przed zejściem, jak by powiedział laik, na złą, czy tylko ryzykowną drogę? Jak to się dzieje, że niektórzy młodzi ludzie mimo całego splotu niekorzystnych okoliczności wychodzą na ludzi? Znać dobre odpowiedzi na te pytania to dzierżyć w ręku klucz do skutecznego wychowania”.
(z recenzji dr. hab. Romana Dolaty, prof. UW)

Pierwsza część książki – to bardzo ciekawy i przystępnie napisany przegląd aktualnej wiedzy na temat zachowań ryzykownych młodzieży. Autor uwzględnił w nim sposoby wyjaśniania i interpretowania problemów wieku dojrzewania, koncepcję resilience, koncepcję pozytywnego rozwoju młodzieży oraz autorską propozycję modelu pozytywnej profilaktyki.
Część druga – stanowi efekt dobrze przemyślanych 3-letnich badań podłużnych nad zachowaniami ryzykownymi gimnazjalistów. Wyniki potwierdzają znaczenie mechanizmów resilience dla profilaktyki zachowań ryzykownych młodzieży, a także wskazują na konkretne czynniki i mechanizmy chroniące. Wykorzystanie tej wiedzy w praktyce może zwiększać skuteczność działań profilaktycznych i jednocześnie wspierać prawidłowy rozwój młodzieży, czyli służyć idei pozytywnej profilaktyki propagowanej przez Autora.

Książka została napisana z myślą o ludziach, którzy profesjonalnie zajmują się profilaktyką zachowań ryzykownych młodzieży: zarówno badaczach tej problematyki, jak również liderach i animatorach działań profilaktycznych, którzy poszukują wiedzy na temat zachowań ryzykownych młodzieży oraz mechanizmów chroniących. Świetnie sprawdzi się w procesie kształcenia studentów nauk społecznych w zakresie podstaw profilaktyki zachowań ryzykownych młodzieży. To z pewnością wyjątkowa na polskim rynku pozycja.
 

mon_ko_okladka_final.png
Number of pages342
ISBN978-83-61705-25-3
Year of publication2014
Dimensions170 x 235
Type of bindingmiękka
Availability Ever-present
Price 38,00 zł