O wydawnictwie

Publikujemy książki z dziedzin: psychiatria, neurologia, uzależnienia i zdrowie psychiczne. Ułatwiamy dostęp do wiedzy, pomagamy w kształceniu i dokształcaniu pracowników służby zdrowia, popularyzujemy osiągnięcia nauki i promujemy postawy prozdrowotne.

Wydajemy trzy czasopisma naukowe: "Postępy Psychiatrii i Neurologii", "Farmakoterapia w Psychiatrii i Neurologii", "Alkoholizm i Narkomania".

Dystrybuujemy materiały do realizacji programów profilaktycznych: Program Domowych Detektywów „Jaś i Małgosia na tropie" oraz Program Fantastyczne Możliwości.

 

Wydawnictwo IPiN powstało w 1992 r. z inspiracji prof. Ignacego Walda, ówczesnego dyrektora ds. naukowych. Jego organizatorką i pierwszą kierowniczką była Barbara Gawrońska (do 2003 r.). Założyciele wyznaczyli wydawnictwu następujące cele: wydawanie, a także dystrybucja książek z dziedziny psychiatrii i neurologii (w tym dotyczących uzależnień od środków psychoaktywnych), pozycji pomocnych w kształceniu (i dokształcaniu) pracowników służby zdrowia, a także służących nauce, popularyzacji wiedzy i promowaniu postaw prozdrowotnych.