Program Fantastyczne Możliwości

 

 

 

Program Fantastyczne Możliwości jest kontynuacją Programu Domowych Detektywów.
Zachęcamy do jego realizacji w kolejnym roku szkolnym po zrealizowaniu
Programu Domowych Detektywów (czyli w piątej lub szóstej klasie).

 

 

 

 

 

Dlaczego warto kontynuować zajęcia profilaktyczne w następnej klasie?

 • Nie ma takich programów, które po kilku tygodniach realizacji przynosiłyby trwałe w czasie efekty. Z reguły dobre programy obejmują dwa, a nawet trzy lub więcej kolejnych lat edukacji. Mimo to tylko nieliczne spośród nich mogą legitymować się
  odroczonymi efektami.
 • Chociaż Program Domowych Detektywów wpływa na postawy oraz zachowania uczniów, realizacja programu Fantastyczne Możliwości jest niezbędna, aby wpływ ten wzmocnić i utrwalić.

Efekty, jakie przynosi realizacja programu Fantastyczne Możliwości

Bezpośrednie efekty, mierzone tuż po jego zakończeniu:

 • opóźnienie inicjacji picia alkoholu w towarzystwie rówieśników
 • ograniczenie pierwszych prób upijania się
 • wzmocnienie przekonania uczniów o możliwości odmowy w sytuacji presji rówieśniczej
 • wzrost wiedzy o negatywnych konsekwencjach picia alkoholu
 • osłabienie proalkoholowych postaw

Niemal wszystkie te powyższe efekty okazały się trwałe w czasie. Potwierdzono je w badaniach prowadzonych 12 miesięcy po zakończeniu zajęć profilaktycznych. Dzięki temu program Fantastyczne Możliwości (podobnie jak Program Domowych Detektywów) uzyskał najwyższe oceny i rekomendacje ekspertów z instytucji krajowych i europejskich (EDDRA,KBdsPN, PARPA, ORE,IPiN) jako program modelowy.

http://www.emcdda.europa.eu/html.cfm/index52006EN.html?by=country&value=Poland
https://programyrekomendowane.pl/strony/artykuly/fantastyczne-mozliwosci,16

 

CHARAKTERYSTYKA PROGRAMU

Fantastyczne Możliwości, choć stanowią kontynuację Programu Domowych Detektywów, mają jednak inną konstrukcję. Szczególną rolę odgrywają zajęcia w klasie, prowadzone przez wychowawcę przy pomocy liderów. Zajęcia oparte są na kanwie nagrań z opowiadaniami czwórki nastolatków, uczniów I klasy gimnazjum, a więc nieco starszych od uczestników programu.
Realizacja programu trwa w sumie około 14 tygodni.

Część szkolna programu obejmuje:

 1. Wieczór Fantastycznych Pomysłów - zabawa szkolna inaugurująca realizację programu
 2. wybór i szkolenie liderów rówieśniczych z klasy
 3. zajęcia w klasie - siedem godzin lekcyjnych
 4. Wieczór Dobrej Zabawy - popołudniowe spotkanie kończące program z udziałem nauczycieli, uczniów, rodziców i gości

Część domowa programu
Utrzymana została konwencja wspólnego wykonywania przez dzieci i rodziców zadań zawartych w broszurach, jakie uczniowie zabierają do domu i wręczają rodzicom. Broszury zawierają porcje informacji na temat prawidłowości i zagrożeń związanych z okresem dorastania oraz wskazówki dla rodziców dotyczące ochrony dzieci przed problemami wynikającymi z sięgania po alkohol.

W programie porusza się następujące tematy:

 • fakty na temat alkoholu i problemy związane z jego używaniem
 • wpływ mediów oraz reklam na przekonania młodzieży dotyczące alkoholu
 • wpływ rówieśników i środowiska lokalnego na zachowania nastolatków oraz sposoby radzenia sobie z naciskami skłaniającymi do picia alkoholu; uczniowie praktycznie ćwiczą takie umiejętności
 • powody, dla których młodzi ludzie sięgają po alkohol, oraz konsekwencje picia w młodym wieku

 

WARUNKI REALIZACJI

Warunki realizacji są analogiczne jak w przypadku Programu Domowych Detektywów.

 

 • Wyłonienie koordynatora, który przeprowadzi rekrutację szkół i nauczycieli, zorganizuje szkolenie, skoordynuje zakup materiałów i będzie odpowiedzialny za monitorowanie realizacji programu.
 • Zakupienie pakietu materiałów dla każdej klasy, którą obejmie program.

Pakiet materiałów (dla 25-osobowej klasy) zawiera: Podręcznik nauczyciela (1 egz.), Podręcznik lidera (7 egz.), cztery zeszyty (25 kompletów) oraz płytę CD (1 szt.), przeznaczone do wspólnej pracy rodziców i dzieci w domach. Komplet czterech zeszytów otrzymuje każdy uczeń biorący udział w programie.

 • Przeszkolenie realizatorów: wychowawców i pedagogów szkolnych

Orientacyjny koszt szkolenia dla grupy 15-20-osobowej to ok. 1 200 zł plus ewentualne koszty przejazdu i zakwaterowania osoby prowadzącej szkolenie (na podstawie umowy z Instytutem Psychiatrii i Neurologii).
Warsztaty szkoleniowe dla wychowawców klas i pedagogów szkolnych trwają 8 godzin i składają się z dwóch 4-godzinnych części.

 

KONTAKT

 • Zgłoszenia należy kierować do wybranego instruktora albo do Pracowni „Pro-M", tel.: 22 45 82 630 lub 22 21 82 216.
 • Osoby uprawnione do prowadzenia szkoleń

Prawo do prowadzenia szkoleń nauczycieli mają autorzy programu z Instytutu Psychiatrii i Neurologii oraz instruktorzy programu.

Więcej informacji o szkoleniach można znależć tutaj: https://www.ipin.edu.pl/?page_id=6565

 • Zakup materiałów

Sekcja Wydawnictw, Instytut Psychiatrii i Neurologii
tel.: 22 45 82 704
e-mail: wydawnictwo@ipin.edu.pl

 

 

Autorzy adaptacji programu:

Agnieszka Pisarska, Krzysztof Bobrowski, Anna Borucka, Katarzyna Okulicz-Kozaryn i Krzysztof Ostaszewski

 

Publikacje o programie:

 1. Bobrowski, K., Kocoń, K., Pisarska, A. (2005) Efekty dwuletniego programu profilaktyki alkoholowej. Alkoholizm i Narkomania, 18, 3, 25-41
 2. Pisarska, A. (2005) „Fantastyczne Możliwości”. Remedium, 11-12 (153-154), 38-39.
 3. Pisarska, A., Ostaszewski, K., Borucka, A., Bobrowski, K., Okulicz-Kozaryn, K. (2005) Adaptacja amerykańskiego programu profilaktyki alkoholowej Fantastyczne Możliwości-znaczenie ewaluacji procesu i badań jakościowych.
  Alkoholizm i Narkomania, 18, 3, 43-62.
 4. Bobrowski K. J., Pisarska A., Ostaszewski K., Borucka A. (2014). Skuteczność programu profilaktyki alkoholowej dla dzieci na progu dojrzewania, Psychiatria Polska, 48 (3): 527-539.

 

Formularz zamówienia Programu Fantastyczne Możliwości


Uwaga!
Pakiet jest pomyślany dla klasy 25-osobowej. Zamawiając "Podręcznik dla lidera", proszę wziąć pod uwagę liczebność klas w Państwa szkole. Jeden lider (i tym samym "Podręcznik dla lidera") przypada na grupę czterech-pięciu uczniów.

 

Ceny materiałów - Program Fantastyczne Możliwości

________________________________________

Ceny – odbiór własny

1. Zeszyty dla uczniów 25 × 5,81 zł = 145,25 zł + 5% VAT = 151,51 zł
2. Podręcznik dla lidera 7 × 7,70 zł = 53,90 zł + 5% VAT = 56,59 zł
3. Podręcznik dla nauczyciela 1× 28,10 zł = 28,10 zł + 5% VAT = 29,50 zł
4. Płyta CD 1 × 10,00 + 23% VAT = 12,30 zł
Razem: 249,90 zł

_______________________________________

Ceny z kosztami pocztowymi

1. Zeszyty dla uczniów 25 × 6,81 zł = 170,25 zł + 5% VAT = 178,76 zł
2. Podręcznik dla lidera 7 × 8,50 zł = 59,50 zł + 5% VAT = 62,48 zł
3. Podręcznik dla nauczyciela 1× 31,00 zł = 31,00 zł + 5% VAT = 32,55 zł
4. Płyta CD 1 × 10,00 + 23% VAT = 12,30 zł
Razem: 286,09 zł

Uwaga! Przy większych zamówieniach suma wyliczona przez system księgowy może nieznacznie różnić się od wyliczonej na podstawie cennika - ze względu na sposób naliczania podatku VAT przez system. Prosimy o wyrozumiałość.