Psychozy o wczesnym początku: diagnoza, przebieg i rokowanie

Barbara Remberk

Czym w istocie jest doświadczenie psychotyczne w okresie adolescencji? Czy pierwszym epizodem schizofrenii o wczesnym początku, tradycyjnie wiązanej z przewlekłym przebiegiem i niekorzystnym rokowaniem? Czy też może krótkotrwałą dekompensacją spowodowaną naporem zbyt trudnych przeżyć okresu dojrzewania? W wypadku psychoz o wczesnym początku rozpoznanie postawione w trakcie pierwszego epizodu niekoniecznie będzie rozpoznaniem ostatecznym, a przewidzenie dalszego przebiegu choroby w jej początkowym okresie często okazuje się niemożliwe. Dyskusja na temat natury i przebiegu zaburzeń psychotycznych o wczesnym początku trwa od lat. Do tej dyskusji przyczynkiem ma nadzieję być niniejsza książka.
Celem pracy była ocena obrazu psychopatologicznego, przebiegu i rokowania w nieafektywnych zaburzeniach psychotycznych o wczesnym początku. Do badania włączono wszystkich pacjentów z rozpoznaniem ze spektrum schizofrenii F20–F29 według ICD-10 hospitalizowanych w okresie od połowy 1998 roku do połowy 2008 roku w Klinice Psychiatrii Dzieci i Młodzieży. Badanie składało się z dwóch części: retrospektywnej analizy dokumentacji oraz medycznej i badania katamnestycznego.

 

Nakład wyczerpany

Dr n. med. Barbara Remberk ukończyła I Wydział Lekarski Warszawskiej Akademii Medycznej (w 1999 roku) i Międzywydziałowe Indywidualne Studia Matematyczno-Przyrodnicze Uniwersytetu Warszawskiego (z tytułem magistra psychologii, w 2002 roku). Uzyskała specjalizację z psychiatrii oraz psychiatrii dzieci i młodzieży. Od 2001 roku pracuje w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, początkowo w II Klinice Psychiatrycznej, a od 2006 roku w Klinice Psychiatrii Dzieci i Młodzieży. Rozprawę doktorską obroniła w 2010 roku. W pracy klinicznej i naukowej koncentruje się na zaburzeniach psychotycznych o wczesnym początku.

 

 

psychozy.jpg
Liczba stron222
ISBN978-83-61705-26-0
Rok wydania2015
Wymiary165 x 230
Typ oprawymiękka
Dostępność Niedostępny
Cena 35,00 zł